+48 32 479 10 50

Połączenia transgraniczne

Połączenia transgraniczne to procesy wysoko skomplikowane i sformalizowane. Wymagają perfekcyjnej współpracy pomiędzy usługodawcami z państw siedzib obydwu spółek. Transgraniczne łączenie się spółek przebiega dwuetapowo.

Pierwszy etap odbywa się zgodnie z prawem krajowym każdej z łączących się spółek.

Etap drugi przebiega wyłącznie według porządku prawnego spółki przejmującej lub nowo zawiązanej.

Przekształcenia w biznesie

„Coraz więcej przedsiębiorców wykorzystuje do celów biznesowych spółki zagraniczne. Przeniesienie siedziby polskiej spółki do innego europejskiego kraju w dalszym ciągu sprawia jednak problemy praktyczne. Połączenia transgraniczne skutecznie pomagają w uproszczeniu i przyspieszeniu tej procedury. Są przykładem skutecznej implementacji prawa Unii Europejskiej do polskiego Kodeksu spółek handlowych”.

Marek Mikuła Marek Mikuła, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Marek Mikuła

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

GLC organizuje i nadzoruje procesy połączeń transgranicznych, w których polskie spółki są zarówno podmiotami przejmującymi, jak i przejmowanymi. W ramach nadzorowania procesu połączenia transgranicznego oferujemy Klientom:

 • profesjonalne doradztwo w zakresie rodzajów połączeń transgranicznych, sposobów przejęcia firm oraz etapów łączenia spółek;
 • due diligence – wielopłaszczyznową ocenę polskich przedsiębiorstw pod względem kondycji finansowej, handlowej, prawnej i podatkowej;
 • oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z planowanym przekształceniem kapitałowym;
 • opracowanie dokumentacji związanej z procesem połączenia od strony polskiej, w tym m.in. listów intencyjnych, porozumień, umów o zachowaniu poufności, umów inwestycyjnych i umów wspólników;
 • wsparcie lub reprezentację w negocjacjach;
 • opracowanie dokumentów bezpośrednio związanych z połączeniem: umów, planów połączenia/przekształcenia, uchwał wspólników, statutów nowo powstałych podmiotów;
 • współpracę z podmiotami zagranicznymi obsługującym połączenie transgranicznego w zakresie prawa państwa obcego.

Eksperci GLC przeprowadzali procesy połączeń transgranicznych ze spółkami z wielu europejskich państw.

Bogate doświadczenie i stale poszerzana wiedza merytoryczna pozwala nam na sprawne i skuteczne przeniesienie biznesu klientów GLC za granicę.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Marek Mikuła

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski