+48 32 479 10 50

Plany motywacyjne

Plany motywacyjne to nowoczesna forma wynagradzania pracowników, na którą coraz częściej decydują się świadome przedsiębiorstwa. Dobrze zaprojektowany i prawidłowo wdrożony program motywacyjny minimalizuje ryzyko odejścia kluczowych pracowników i kadry zarządzającej, a w konsekwencji – przyspiesza rozwój firmy.

Ponadto plany motywacyjne sprawiają, że pracownicy czują się bardziej odpowiedzialni za biznesowe powodzenie przedsiębiorstwa. Równocześnie wdrożenie rozwiązań motywacyjnych pozwala określić w sposób klarowny ścieżki awansu i kariery.

Kadry i płace

Z naszego doświadczenia wynika, że wprowadzenie planów motywacyjnych prowadzi do długoterminowego wzrostu wartości spółki. Im bardziej zmotywowani są pracownicy, tym większą korzyść odnosi firma. To relacja win-win.

Co robimy?

 • analizujemy możliwość wdrożenia planu motywacyjnego i przedstawiamy kadrze zarządzającej przedsiębiorstwa najbardziej optymalne sposoby jego wdrożenia,
 • przygotowujemy strategię wdrożenia planu motywacyjnego przy uwzględnieniu czynników korporacyjnych,
 • opracowujemy dokumentację dotyczącą planów motywacyjnych, w tym w szczególności regulamin, porozumienie premiowe, czy umowę uczestnictwa,
 • zapewniamy doradztwo podatkowe oraz z obszaru ubezpieczeń społecznych w zakresie skutków planu motywacyjnego,
 • analizujemy możliwość zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania planów motywacyjnych,
 • przeprowadzamy profesjonalne audyty i analizy wdrożonych już planów motywacyjnych – pod kątem prawnym i podatkowym,
 • pomoc w negocjacjach przedstawicielami organizacji pracowniczych i związkami zawodowymi przy wdrażaniu planów motywacyjnych,

Wdrożenie planów motywacyjnych pozwala nie tylko utrzymać zatrudnienie kadry menedżerskiej i najważniejszych pracowników, ale stanowi również istotny element wyróżniający przedsiębiorstwo na współczesnym rynku pracy. To także ważny czynnik employer brandingowy. Najlepsi specjaliści biorą go pod uwagę w trakcie procesu rekrutacji i nierzadko okazuje się to element kluczowy.

Dlaczego GLC?

 • Dostęp do komplementarnej wiedzy z zakresu HR, prawa, księgowości i finansów.
 • Wsparcie w budowie wizerunku nowoczesnego i świadomego pracodawcy.
 • Znajomość praktycznych, możliwych do szybkiego wdrożenia rozwiązań.
 • Obsługa także w języku angielskim.
 • Stały kontakt i wsparcie w sytuacjach nagłych.
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski