+48 32 479 10 50

Outsourcing księgowości

Prawidłowe prowadzenie księgowości to klucz do efektywnego zarządzania finansami, niezależnie od wielkości i branży, w jakiej działa firma.

Kompleksowy outsourcing księgowości pozwala na usprawnienie kontroli i planowania finansów oraz skuteczną minimalizację ryzyk.

Księgowość

„Doskonale rozumiemy oczekiwania przedsiębiorców w zakresie obsługi księgowej. Wiemy, że oszczędność czasu i pieniędzy jest priorytetem. Skutecznie automatyzujemy procesy księgowe i optymalizujemy koszty”.

Klaudia Derela partner zarzadzający, dyrektor działu rachunkowości, executive mba

Kontakt do Twojego opiekuna:

Klaudia Derela

partner zarzadzający, dyrektor działu rachunkowości, executive mba

Co robimy?

 • prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR/MSSF),
 • prowadzimy ewidencje i rozrachunki zobowiązań i należności,
 • przygotowujemy sprawozdania finansowe,
 • wspieramy Klientów w ustaleniu zobowiązań finansowych oraz kalkulacjach wyniku finansowego,
 • obsługujemy rachunki bankowe Klientów, w tym przygotowujemy paczki przelewów w bankowości elektronicznej,
 • świadczymy usługę raportowania zarządczego, statutowego oraz grupowego, zarówno do właścicieli przedsiębiorstwa, jak również tzw. spółki matki oraz inwestorów,
 • kompleksowo obsługujemy podmioty, którym przyznano dotację oraz wspieramy je w stworzeniu odpowiedniego planu kont celem prawidłowego rozliczenia dotacji (w tym m.in. NCBiR, GameInn),
 • opracowujemy raporty okresowe spółek,
 • konsolidujemy dane,
 • zajmujemy się rekonstrukcją ksiąg rachunkowych,
 • obsługujemy badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta,
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne w zakresie danych finansowo-księgowych do GUS, NBP, KNF.

Pracujemy na oprogramowaniu własnym lub Klienta, w tym na dominujących w korporacjach międzynarodowych systemach SAP i Microsoft Dynamics Navision.

Udostępniamy także własne moduły księgowe.

Obsługujemy m.in. SAP, Enova, Comarch CDN XL, Comarch Optima, Microsoft Dynamics Navision, Microsoft Dynamics AX/ AXAPTA, Rewizor, Symfonia i BPSC. Zapewniamy dostęp do systemu księgowego online z bieżącym podglądem danych.

Dlaczego GLC?

 • bogate doświadczenie w obsłudze księgowej  spółek z kapitałem zagranicznym z całego świata oraz spółek giełdowych (NewConnect, GPW),
 • obsługa księgowa w języku angielskim oraz dwujęzyczny plan kont,
 • możliwość przejęcia ksiąg rachunkowych w trakcie roku,
 • bieżące księgowanie dokumentów, w tym również księgowanie według rozbudowanych MPK, centr kosztów oraz cech,
 • pomoc przy wdrażaniu zintegrowanych systemów księgowych (wsparcie przy przejściu z jednego systemu na inny),
 • stała terminowość raportowania,
 • doświadczenie w obsłudze księgowej spółek z różnych branż: produkcyjnych, handlowych, usługowych, IT, medycznych, budowlanych, finansowych, gamingowych, a także sklepów internetowych,
 • rzetelne wyjaśnienia wszystkich podejmowanych czynności księgowych oraz bieżący kontakt.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Klaudia Derela

partner zarzadzający, dyrektor działu rachunkowości, executive mba

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski