+48 32 479 10 50

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Zgodnie z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Prawo dla biznesu

„W realiach prężnie rozwijającej się gospodarki nadal wielu przedsiębiorców nie dostrzega istotnej roli, jaką pełni w ich firmach tajemnica przedsiębiorstwa. Do zadań przedsiębiorcy należy dopilnowanie, aby tajemnice firmy były należycie chronione przed wyjawieniem ich nieuprawnionym osobom”.

dr Artur Oleś partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • przeprowadzanie audytów celem ustalenia aktualnego stanu ochrony tajemnicy;
 • opracowywanie umów o zachowaniu poufności;
 • wdrażanie polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w firmach;
 • zastępstwo przed sądami powszechnymi w sprawach, które dotyczą naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prawidłowo wdrożona ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa pozwala skutecznie zabezpieczać firmowe informacje. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, aby szybko i bezpiecznie wdrożyć odpowiednie rozwiązania. 

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski