+48 32 479 10 50

Covid 19

Ochrona menadżerów i kadry zarządzającej w czasach pandemii COVID-19

Zagrożenie epidemiczne i pandemia COVID-19 stanowią realne zagrożenie dla zarządów spółek kapitałowych. Przepisy prawa handlowego ustanawiają odpowiedzialność subsydiarną Zarządu spółek z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko Spółce (art. 299 K.s.h.). Podobną odpowiedzialność przewidują przepisy prawa podatkowego (odpowiedzialność osób trzecich), a także przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych. Zarządzający półkami muszą również rozważyć, czy ich działania bądź zaniechania, nie wypełniają znamion czynu zabronionego w postaci działania na szkodę spółki (art. 296 K.k.). Co więcej, obecne działania Państwa uznawane są za niewystarczające i niewspółmierne do ograniczeń, które spotykają polskich przedsiębiorców. Aby zabezpieczyć odpowiedzialność subsydiarną, istnieje wiele instytucji prawnych. Pozwalają one uniknąć odpowiedzialności członków Zarządu w razie wystąpienia kryzysowej sytuacji w Spółce – w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

Co robimy

 • przeprowadzamy audyt bieżącej działalności Spółki i określamy ryzyka prawne dla menadżerów, które mogą powstać w razie grożącej niewypłacalności,
 • prowadzimy negocjacje z kluczowymi kontrahentami, celem uzyskania odpowiednio dłuższych terminów realizacji zobowiązań, a także podejmujemy działania windykacyjne prowadzące do odzyskania płynności finansowej przez Spółkę,
 • analizujemy sytuację Klienta w zakresie możliwości uzyskania ulg podatkowych lub w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • przygotowujemy wnioski o odroczenie terminu zapłaty zobowiązań podatkowych lub składek na ubezpieczenia społeczne,
 • przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości spółki i wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • sporządzamy wnioski o rozłożenie podatków na raty lub o układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi w postępowaniu o przyznanie ulg podatkowych,
 • pomagamy w zawarciu umowy o układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • podejmujemy działania w celu zmniejszenia obciążeń publicznoprawnych w czasach pandemii,
 • projektujemy i wdrażamy procedury umożliwiające skorzystanie z ulg podatkowych,
 • monitorujemy działania Rady Ministrów i ustawodawcy w poszukiwaniu korzystnych rozwiązań pomocowych,
 • zabezpieczamy przed odpowiedzialnością karno-skarbową związaną z niedopełnieniem obowiązków podatkowych i innych obowiązków cywilnoprawnych w wyniku ataku koronawirusa,
 • asystujemy Klientom w przygotowaniu i złożeniu czynnego żalu.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

dr Marek Mikuła

Head of Legal, partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Działania podjęte w terminie i z zachowaniem obowiązujących przepisów pozwalają menedżerom i kadrze zarządzającej ograniczyć bądź wyłączyć odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązania Spółki, którą reprezentują. W sytuacji kryzysowej warto zwrócić się do specjalisty, który oceni sytuację Spółki zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym. Eksperci przygotują i wdrożą także odpowiednie działania zabezpieczające interesy zarządów spółek.

Dlaczego GLC?

 • sprawne, szybkie działanie,
 • wysokie kompetencje w obszarze ochrony prawnej menadżerów i kadry zarządzającej,
 • wieloletnie doświadczenie w reprezentacji przed organami administracji publicznej i Sądami, w szczególności w zakresie odpowiedzialności subsydiarnej członków zarządu za zobowiązania cywilno i publicznoprawne spółek,
 • gruntowna i indywidualna analiza każdego przypadku,
 • zrozumienie sytuacji biznesowej Klienta,
 • połączenie kompetencji adwokatów i doradców podatkowych, gwarantujące Klientowi wszechstronne wsparcie w procesie odraczania zobowiązań, negocjacji z kontrahentami i odzyskaniu płynności finansowej Spółki, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed odpowiedzialnością karno-skarbową,
 • wygodna komunikacja i stały kontakt.