+48 32 479 10 50

Obsługa kontroli podatkowej

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Kontrola podatkowa podejmowana jest z urzędu.

Reprezentacja podatników

„W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca może spodziewać się kontroli skarbowej. Jej celem jest weryfikacja, czy przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa podatkowego. Organem pierwszej instancji kontroli jest naczelnik urzędu skarbowego”.

Bartosz Kubista partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

W ramach wsparcia prawnego w zakresie obsługi kontroli podatkowej specjaliści z firmy GLC proponują następujący zakres usług:

 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych;
 • wsparcie merytoryczne podczas kontroli;
 • przygotowywanie dokumentów w trakcie kontroli skarbowej, sporządzanie wyjaśnień oraz odwołań;
 • wsparcie w trakcie przesłuchań podatnika i jego pracowników w trakcie prowadzonej kontroli;
 • pomoc Klientowi w zgromadzeniu dokumentacji dla celów prowadzonej kontroli;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli skarbowej;
 • udział w spotkaniach z organami kontroli.

Wieloletnie doświadczenie oraz gruntowna znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego naszego zespołu specjalistów, pozwala na podejmowanie działań zmierzających do zakończenia kontroli w sposób najbardziej korzystny dla Klientów.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski