+48 32 479 10 50

Nadzór księgowy

Nadzór księgowy to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które zawierają dużą liczbę transakcji i potrzebują bieżącego monitoringu ich przepływu.

W ramach usługi przejmujemy czynności głównego księgowego lub dyrektora finansowego – w zależności od struktury firmy.

Gwarantujemy profesjonalne, terminowe i w pełni wyczerpujące wsparcie merytoryczne w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Księgowość

„Spółki, w których ze względów operacyjnych lub organizacyjnych nie ma możliwości pełnego outsourcingu rachunkowości, również potrzebują profesjonalnego wsparcia księgowego. Dlatego stworzyliśmy usługę co-sourcingu – czyli współprowadzenia ksiąg rachunkowych”.

Klaudia Derela partner zarzadzający, dyrektor działu rachunkowości, executive mba

Kontakt do Twojego opiekuna:

Klaudia Derela

partner zarzadzający, dyrektor działu rachunkowości, executive mba

Co robimy?

Jak pomagamy w ramach projektu?

 • weryfikujemy dokumenty wprowadzone do systemu oraz wstępnie zaksięgowane dane,
 • przygotowujemy zestawienia i raporty na potrzeby zarządcze (raportowanie zarządcze, statutowe, grupowe po angielsku, tym zarówno do właścicieli przedsiębiorstwa, jak również spółki matki oraz inwestorów),
 • ustalamy zobowiązania podatkowe,
 • przygotowujemy kalkulacje wyników finansowych dla celów bilansowych i podatkowych,
 • wspieramy w ustalaniu zobowiązań podatkowych,
 • sporządzamy sprawozdania finansowe oraz poddajemy księgi badaniu bilansu,
 • bierzemy czynny udział w badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Najważniejszą korzyścią z nadzoru księgowego jest realna możliwość optymalizacji kosztów obsługi księgowej. Jak to możliwe?

Dzięki naszej usłudze przedsiębiorca może zatrudnić w dziale rachunkowości osoby o nieco niższych kwalifikacjach, których zadaniem będzie ewidencjonowanie dokumentów operacyjnych.

W pozostałym zakresie może liczyć na opiekę nad finansami firmy przez profesjonalistów o bardzo wysokich kompetencjach.

Dlaczego GLC?

 • przejęcie przez specjalistów GLC odpowiedzialności za najważniejsze procesy księgowe w firmie,
 • współpraca także w języku angielskim,
 • bogate doświadczenie w obsłudze małych i średnich firm, jak również przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym z całego świata oraz spółek giełdowych (NewConnect, GPW),
 • dostęp do systemu księgowego online z bieżącym podglądem danych,
 • rzetelność, terminowość i stały kontakt.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Klaudia Derela

partner zarzadzający, dyrektor działu rachunkowości, executive mba

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski