+48 32 479 10 50

Legal Compliance

Dynamika zmian regulacji prawnych oraz prawno-podatkowych generuje coraz większe ryzyko wystąpienia niezgodności pomiędzy działaniami przedsiębiorców a przepisami.

Mając na uwadze, że corocznie wzrasta liczba regulacji zagrożonych dotkliwymi sankcjami prawnymi, compliance jest rozwiązaniem umożliwiającym wprowadzenie ładu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Prawo dla biznesu

„Każdego roku w Polsce uchwala się parędziesiąt tysięcy stron nowego prawa. Zmienność otoczenia prawnego stała się głównym wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorcami. Gdyby chcieć przeczytać wszystkie publikowane nowe akty prawne najwyższego rzędu, należałoby poświęcić na to średnio co najmniej 3 godziny dziennie”.

Bartosz Kubista partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

 • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych;
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • akty wewnątrzkorporacyjne i dokumentacja;
 • przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona;
 • stosunki pracownicze i sprawy kadrowo-płacowe;
 • umowy i kontrakty;
 • ochrona praw konsumenta i prawo konkurencji.

Compliance ma na celu przeprowadzenie kontroli organizacji przedsiębiorstwa, a jego podstawową funkcją jest monitoring procesu wdrażania obowiązującego prawa.

Praktyka oraz bogate doświadczenie w przeprowadzaniu compliance przez Kancelarię GLC, pozwala wykorzystać wiedzę i umiejętności naszych ekspertów z różnych dziedzin prawa.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski