+48 32 479 10 50

Prawo dla klientów indywidualnych

FAQ – szkody górnicze

Pomimo ciągłych przemian gospodarczych i społecznych związanych przede wszystkim z naciskiem na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, kopalnie ...

dowiedz się więcej

Upadłość konsumencka – umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumenta zasadą jest, że sąd upadłościowy ustala plan spłaty wierzycieli określając zakres i czas ...

dowiedz się więcej

Umowy o dzieło w rejestrze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych umowy o dzieło jak dotąd nie stanowiły zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego tytułu do objęcia ...

dowiedz się więcej

Zaniżanie wynagrodzenia a odpowiedzialność karna

Zaniżenie wysokości wynagrodzenia pracownika jako pomocnictwo w popełnieniu czynu zabronionego z art. 300 §2 KK. Być może każdy pracodawca miał kiedyś ...

dowiedz się więcej

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Dnia 7 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ...

dowiedz się więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał Wyrok w sprawie C-260/18 Justyna Dziubak i Kamil Dziubak przeciwko ...

dowiedz się więcej

Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.

Z dniem 1 września 2019 r. w ustawie o podatku od towarów i usług zmieniono definicję pierwszego zasiedlenia. W nowym brzmieniu pierwsze ...

dowiedz się więcej

Przetwarzanie danych z dowodów osobistych w kontekście ustawy o dokumentach publicznych

Z dniem 12 lipca br., po półrocznym vacatio legis, weszła w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. ...

dowiedz się więcej

Posiedzenie przygotowawcze. Nowa instytucja w postępowaniu cywilnym

Ogłoszona w dniu 6 sierpnia 2019 roku nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w znaczącym stopniu modyfikuje organizację procesu cywilnego, ...

dowiedz się więcej

Wzrost kosztów i opłat sądowych w sprawach cywilnych

Głównym założeniem nowelizacji w zakresie dotyczącym kosztów sądowych jest ich urealnienie, które ma spowodować zniechęcenie stron do wykorzystywania ...

dowiedz się więcej
[mailpoet_form id="1"]