Handel

Działalność sprzedażowa generuje liczne dane, zarówno dotyczące poszczególnych transakcji, jak i kontrahentów. enova365 Handel to sposób na zebranie danych w jednym miejscu i prezentację w formie klarownych zestawień.

Przechowywanie i zarządzanie

System enova365 to przechowywanie danych o transakcjach, kontrahentach, a także urzędach i bankach. System pozwala również sprawnie zarządzać wszelkimi danymi oraz towarami i ich cenami. Dzieje się to między innymi za sprawą zewnętrznych integracji, w tym poprzez połączenie z Ewidencją Środków Pieniężnych oraz Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

Moduł enova365 Handel to nie tylko przechowywanie i zarządzanie, ale również analizy, umożliwiające szybkie wychwycenie nieprawidłowości czy też modyfikację działań w celu poprawy wyników. Istnieje możliwość rozbudowy systemu o moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe, który daje szansę na tworzenie bardziej szczegółowych i złożonych raportów.

enova365 Handel – korzyści

Wdrażając moduł enova365 Handel, będący częścią kompletnego ERP enova365, wiele zyskujesz. Najważniejsze korzyści to:

  • usprawnienie działania działu handlowego,
  • wszelkie informacje w jednym miejscu,
  • ewidencja towarów i zamówień,
  • automatyzacja kwestii formalnych,
  • spadek ryzyka wystąpienia błędu,
  • kontrola zobowiązań i należności.

enova365 Handel to narzędzie dedykowane obsłudze zarówno procesu sprzedaży, jak i magazynowania. Daje możliwość śledzenia historii zamówień, analizy źródeł dostaw, zarządzania procesami wydań i przyjęć, kontroli nad inwentaryzacją oraz wiele więcej.