+48 32 479 10 50

enova365

Kadry i płace

enova365 jako system do obsługi działu Kadry i płace to szereg korzyści z perspektywy pracowników i przedsiębiorstwa. To wydzielony moduł stanowiący integralną część systemu enova365. Narzędzie sprawdza się w średnich i dużych firmach, gdzie służy do koordynowania działań oddziałów krajowych i międzynarodowych. enova365 Kadry i płace to moduł dający się stosować na różne sposoby, w tym w chmurze Azure, w modelu Software as a Service lub po zainstalowaniu w chmurze prywatnej.

Decydując się na wprowadzenie rozwiązań proponowanych przez enova365 w zakresie działu HR, doprowadzisz do znacznego usprawnienia zachodzących w nim procesów. Możesz liczyć na automatyzację wielu z nich, co przełoży się na oszczędność czasu pracowników oraz ograniczenie możliwych błędów. Narzędzie wykorzystasz zarówno na etapie rekrutacji pracowników, jak i zarządzania kadrą pracowniczą. Moduł samoobsługi pracowniczej pozwala podwładnym samodzielnie składać wnioski elektroniczne z dowolnego miejsca, a system bez niczyjego udziału prześle dokumenty do odpowiednich osób i automatycznie wyliczy zastępstwa na podstawie dostarczonych wniosków urlopowych.

Do najistotniejszych funkcjonalności systemu należą Kalendarze i Deklaracje. Funkcjonalność Kalendarze to możliwość definiowania indywidualnych rozkładów czasu pracy i kompatybilność z ich rejestratorami. Deklaracje to proste, niemal automatyczne, odprowadzanie składek podatkowych i ubezpieczeniowych oraz sprawniejsze rozliczenia w oparciu o gotowe deklaracje wprowadzone do systemu.