Działalność społeczna (CSR)

Wspieramy lokalny biznes

Naczelne wartości GLC realizujemy m.in. poprzez zaangażowanie w regionalne i lokalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz współpracę z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Współpracujemy również z organizacjami branżowymi: Krajową Izbą Doradców Podatkowych, Fundacją Rozwoju Rachunkowości oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

GLC było partnerem merytorycznym Projektu Let’s Start Up! realizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Jego celem jest wspieranie zakładania, finansowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez młodych ludzi.

Na projekt składają się cztery główne elementy: warsztaty eksperckie na temat pozyskiwania kapitału na rozwój własnej działalności, modeli biznesowych i promocji firmy na starcie, cykl spotkań studentów z praktykami biznesu pod hasłem: TeSLa – Trends, Start-Up, Leadership oraz konferencja poświęcona pierwszym krokom w biznesie. Ukoronowaniem projektu będzie sesja Dragon’s Den na licencji znanego telewizyjnego show. W jej ramach aniołowie biznesu znani z III polskie edycji programu Anną Hejką, Adamem Kruszewskim, Andrzejem Głowackim, Joanną Kuzdak i Maciejem Kaczmarskim, wybiorą spośród 10 najlepszych projektów biznesowych zgłoszonych przez studentów te, które zechcą dofinansować.

Misją GLC jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw dzięki optymalizacji prawnej, podatkowej i księgowej, dlatego została partnerem projektu Let’s Start Up! W gronie prelegentów prowadzących warsztaty oraz panelistów na konferencji znalazł się Zbigniew Maciej Szymik, dyrektor generalny GLC, doradca podatkowy.


Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście

GLC wspiera program Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście, realizowany przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej we współpracy z Urzędem Miasta Katowice. Jednym z ekspertów, którzy się w niego zaangażowali jest Maciej Szymik, dyrektor generalny GLC. Odpowiada za tematykę podatków i ubezpieczeń.

GLC wspiera program Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście, realizowany przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej we współpracy z Urzędem Miasta Katowice. Jednym z ekspertów, którzy się w niego zaangażowali jest Maciej Szymik, dyrektor generalny GLC. Odpowiada za tematykę podatków i ubezpieczeń.

Młody Przedsiębiorca to osoba w wieku do 35. roku życia, która nie dłużej niż 3 lata prowadzi działalność gospodarczą lub jest właścicielem lub współwłaścicielem spółki kapitałowej. W ramach programu każda osoba, która spełnia te kryteria może wziąć udział w cyklu sześciu spotkań gospodarczych pod wspólnym hasłem: „Mała Firma All Inclusive”. Do ich prowadzenia zostali zaproszeni eksperci z branży HR, marketingu, prawa, finansów, ubezpieczeń oraz zarządzania i sprzedaży.

Więcej o projekcie: http://mlodyprzedsiebiorca.org/


Manifest Młodych Przedsiębiorców

GLC jest współtwórcą Manifestu Młodych Przedsiębiorców – dokumentu zawierającego 25 postulatów zmian w polskim ustawodawstwie służących wsparciu rozwoju młodych przedsiębiorców i firm, w tym startupów. W 2014 r. Maciej Szymik reprezentujący GLC, wraz ze 100 innymi przedsiębiorcami specjalnym Pociągiem do Przedsiębiorczości zawiózł Manifest do siedziby polskiego Parlamentu i Pałacu Prezydenta RP, aby przekazać ten dokument przedstawicielom prezydium Sejmu RP i Prezydenta RP. Dokument trafił też do Rady Ministrów oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej w Brukseli. Liderem tego przedsięwzięcia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, nasza kancelaria pełniła rolę partnera merytorycznego.


Bronimy praw podatnika działając w samorządzie zawodowym

Maciej Szymik, dyrektor generalny GLC był jednym ze współtwórców samorządu doradców podatkowych w Polsce.

Od roku 1997 jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach, a od roku 2002 członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W 2001 roku z rekomendacji Stowarzyszenia został powołany przez Ministra Finansów w skład Komisji Organizacyjnej Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Jej celem było utworzenie Izby Doradców Podatkowych.

W latach 2002-2006 Maciej Szymik pełnił funkcję skarbnika Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Przez kolejne 4 lata był członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych II kadencji. Pełnił wówczas funkcje: Przewodniczącego Komisji ds. Etyki Zawodowej, Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Następnie II Nadzwyczajny Zjazd KIDP powierzył mu funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Od 2010 do 2014 był członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych III kadencji jako Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu, a w latach 2014 – 2018 sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Od 2018 jest Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych V kadencji.

W 2014-2018 wchodził w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

W ramach swojej działalności aktywnie działa na rzecz podnoszenia standardów pracy doradców podatkowych, rozwoju ich kwalifikacji i kompetencji, a także ochrony zasad etyki zawodowej. Jest rzecznikiem budowania wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako obrońcy praw podatnika.

Bartosz Kubista, partner GLC, adwokat, doradca podatkowy jest członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych V kadencji oraz od 2017 członek Zespołu Ekspertów ds. Karno-Skarbowych przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych: www.kidp.pl


Pomagamy najmłodszym odkrywać talenty

Wspieramy nie tylko biznes. Ostatnio pomagaliśmy budzić, odkrywać i rozwijać talenty oraz zdolności dzieci w międzyprzedszkolnym konkursie „Pokaz talentów” organizowanym w Zespole Przedszkoli Nr 1w Zabrzu.

Zespół Przedszkoli nr 1 w Zabrzu zobacz więcej


Wspieramy akcje charytatywne

Angażujemy się w akcje pomocy potrzebującym, takie jak zbiórka środków na rzecz małej Zosi Olszówki.