+48 32 479 10 50

Due Dilligence

Podstawowym celem due diligence jest wyczerpująca ocena kondycji firmy. Obejmuje ona wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Proces ten polega na gromadzeniu informacji, a następnie na kompleksowym przeanalizowaniu sposobu funkcjonowania danego podmiotu.

Procedura due diligence pozwala inwestorowi na weryfikację prawdziwości i rzetelności informacji przekazanych mu uprzednio przez sprzedającego. Tym samym, dzięki due diligence, możliwa jest realna minimalizacja ryzyka związanego z planowaną transakcją.

Zakres przeprowadzanego due diligence zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, jego struktury i wielkości.

Audyty

„Współcześni inwestorzy poszukują na rynku nowych perspektyw rozwoju przedsiębiorstw, a także nowych źródeł przychodów. Coraz częściej decydują się więc na przekształcenia, restrukturyzacje podmiotów, bądź na przeprowadzenie fuzji czy przejęć. Inwestycje te mogą przynieść wymierne korzyści, jednak obarczone są także wysokim ryzykiem. Wiąże się ono najczęściej z brakiem dostępu do pełnych informacji dotyczących planowanej transakcji”.

Łukasz Zarzycki partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Kontakt do Twojego opiekuna:

Łukasz Zarzycki

partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Co robimy?

W ramach wsparcia w zakresie due diligence specjaliści GLC dokonują szczegółowej i wielopłaszczyznowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. W naszych działaniach skupiamy się przede wszystkim na:

 • ocenie aktualnego statusu przedsiębiorstwa oraz analizie umów, pozwoleń i zobowiązań przedsiębiorstwa;
 • weryfikacji zobowiązań z tytułu podatków, wykorzystania tarczy podatkowej i pozostałych aspektów podatkowych;
 • ocenie sprawozdań finansowych, rachunków, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz bilansu zysków i strat, a także pozostałych aspektów finansowych;
 • weryfikacji struktur organizacyjnych i ich wydajności;
 • zbadaniu efektywności i skuteczności pracy przedsiębiorstwa w oparciu o korzystanie z konkretnych narzędzi;
 • wycenie majątku przedsiębiorstwa.

GLC w ramach usługi due diligence zapewnia wsparcie wyspecjalizowanych ekspertów – analityków, biegłych rewidentów, rzeczoznawców, prawników i doradców podatkowych.

Doświadczenie naszych specjalistów  sprawia, że jakość świadczonych usług w zakresie due diligence jest na najwyższym możliwym poziomie.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Łukasz Zarzycki

partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski