+48 32 479 10 50

Compliance w prawie pracy

Istotną rolę w zarządzaniu kapitałem ludzkim odgrywa umiejętny dobór odpowiednich narzędzi. Zalicza się do nich także znajomość prawa. To właśnie dzięki niej pracodawca może przeciwdziałać niedostosowaniu aktów wewnętrznych do wymagań prawnych oraz zapobiegać powstawaniu ewentualnych niezgodności w przyszłości.

Szczegółowo przeprowadzony compliance w prawie pracy umożliwia pracodawcy eliminację błędów wynikających z nieustannie zmieniających się przepisów oraz zapewnia pracownikom najlepsze warunki współpracy.

Prawo dla biznesu

„Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców wszechstronnej wiedzy oraz zaangażowania. Osiągnięcie zamierzonego celu możliwe jest dzięki nawiązywaniu współpracy z wieloma podmiotami, w tym również z pracownikami”.

Bartosz Kubista partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

  • badanie działań pracodawcy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu Pracy oraz innymi aktami, mającymi zastosowanie w danym zakładzie;
  • ocena wszystkich etapów działania pracodawcy w toku zatrudnienia pracownika – od sposobu przeprowadzenia rozmowy o pracę, poprzez analizę formy oraz sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, jak i wzajemne rozliczenia po jego zakończeniu;
  • weryfikacja realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na pracodawcę – w tym m.in. skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji oraz weryfikacja przyjętej w tym zakresie polityki firmy, jak również realizacji obowiązków i uprawnień wobec działających na terenie zakładu pracy związków zawodowych.

Po przeprowadzeniu compliance pracodawca może skutecznie ocenić, które elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa negatywnie oddziałują na funkcjonowanie firmy. W efekcie może przyjąć model, który wyraźnie usprawni sposób działania firmy, a zarazem będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Nie każdy pracodawca ma świadomość, że odprawa pieniężna, o której mowa w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2013 r. – w określonych przypadkach – może być wypłacona pracownikowi w przypadku zwolnień indywidualnych.

Dlaczego GLC?

  • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
  • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
  • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
  • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
  • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
  • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
  • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Bartosz Kubista

partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski