+48 32 479 10 50

11 kwietnia 2016

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 29.03-01.04.2016

 

  • Prywatne cele wykluczają odliczenie

Podatnik, który nie zmierza do osiągnięcia przychodu, nie może zaliczyć poniesionego wydatku do kosztów podatkowych – tak wynika wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 marca br. (II FSK 292/14). Sporna sprawa dotyczyła wydatków na raty leasingowe i utrzymanie samochodów, które spółka zamierzała wynajmować. Sąd wyjaśnił, że chcąc ująć te wydatki w kosztach, spółka musi wykazać związek z osiągniętymi przychodami. Samo deklarowanie gotowości do wynajmu samochodów to za mało, by wydatek mógł być kosztem.

Wyrok NSA z dnia 30.03.2016 r. (II FSK 292/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AC068CD07D

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/930814,nsa-prywatne-cele-wykluczaja-odliczenie.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 31.03.2016, str. B3

 

  • Urząd, szukając źródła usługi, może sprawdzić kontrahentów firmy

Sprawa zawisła przed NSA dotyczyła podatnika, który kupił usługę marketingową, a wydatki na nią ujął w kosztach działalności. Fiskus uznał iż usługi te są fikcyjne, a faktury dokumentujące tą transakcję są fakturami „pustymi”, z tego powodu iż ich sprzedawca zajmował się zupełnie innymi usługami (windykacją należności i restrukturyzacją przedsiębiorstw). Fiskus sprawdził czy windykator nie zakupił ich od innej firmy – okazało się że nie. Zdaniem NSA windykator nie może świadczyć usług marketingowych. Mógłby je kupić od innej firmy, ale skoro nie ma na to dowodu, to nie powinien ich fakturować.

Wyrok NSA z dnia 30.03.2016 r. (II FSK 456/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3E4387F966

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/930808,nsa-windykator-nie-moze-swiadczyc-uslug-marketingowych.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 31.03.2016, str. B2

 

  • Reinwestując pieniądze otrzymane z dotacji, trzeba zapłacić CIT

Otrzymanie dotacji jest innym zdarzeniem niż uzyskanie dywidendy od spółek lub sprzedaż ich udziałów. Nawet gdy dofinansowanie jest bez CIT, to zwolnienie to nie obejmuje zysków wynikających z dalszego gospodarowania tymi środkami – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd wyjaśnił, że otrzymanie dotacji jest innym zdarzeniem niż uzyskanie dywidendy od spółek lub sprzedaż ich udziałów.

Wyrok NSA z dnia 24.03.2016 r. (II FSK 239/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3513FE2A24

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/930604,cit-reinwestowanie-pieniedzy-z-dotacji.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 30.03.2016, str. B2

 

  • Moment opodatkowania spadku z Australii

Urzędnicy poszli na skróty, uznając, że o momencie opodatkowania spadku z Australii decyduje realizacja czeku przez spadkobiercę. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną podatniczki w sprawie opodatkowania spadku z Australii. Spór dotyczył ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Od tej daty zależało między innymi to, czy nie doszło do przedawnienia daniny. Zdaniem NSA w spornej sprawie fiskus poszedł na skróty, ponieważ bez wskazania konkretnej normy prawa australijskiego uznał, że realizacja czeku jest równoznaczna z przyjęciem spadku. Tymczasem pojęć tych nie można uznać za tożsame.

Wyrok NSA z dnia 24.03.2016 r. (II FSK 185/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3B97CCB13F

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatki/303309982-Podatek-od-spadkow-moment-opodatkowania-spadku-z-Australii.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 30.03.2016, str. C1

 

  • Prawnik musi wiedzieć na bieżąco, podatnik niekoniecznie

Wojewódzki Sąd Administracyjny, ponownie rozpatrując tę sprawę, powinien zarówno zbadać, w jaki sposób pełnomocnikowi doręczono korespondencję, jak i kwestie związane z przedawnieniem. Postanowienie o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności przerywa bieg terminu przedawnienia tylko wtedy, gdy zostało ono doręczone pełnomocnikowi – tak stwierdził  NSA w swoim wyroku.

Wyrok NSA z dnia 22.03.2016 r. (II FSK 86/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D0A0E096A

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/930292,podatki-termin-przedawnienia-przerwany-bieg.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 29.03.2016, str. B2

 

 

11 kwietnia 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa