+48 32 479 10 50

4 grudnia 2015

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 23-27.11.2015

  • Garnitur doradcy nie wpływa na przychody

Zdaniem NSA – nawet ten, kto występuje w eleganckiej garderobie przed organami podatkowymi, sądami i na spotkaniach z klientami, nie może zaliczyć wydatku na jej zakup do kosztów podatkowych. Sprawa dotyczyła doradcy podatkowego, który przekonywał, że standardy wymagają, aby podczas wykonywania usług był ubrany w garnitur. Uważał, że ma prawo zaliczyć wydatek na jego zakup do kosztów podatkowych.

Wyrok NSA z dnia 25.11.2015 r. (II FSK 2213/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F7B7EA69D0

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/907683,koszty-podatkowe.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 26.11.2015, str. B3

 

  • Bez PIT tylko odszkodowanie

Nie trzeba płacić podatku jedynie od zadośćuczynienia za utratę zdrowia. Od odsetek już tak. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potraktował przyznane podatniczce odszkodowanie od szpitala oraz wypłacone od odszkodowania odsetki jako dwa odrębne świadczenia. Sąd orzekł, że tylko kwota zadośćuczynienia będzie zwolniona z podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. WSA wskazał, iż w przepisach brak regulacji, które zwalniałyby z podatku odsetki ustawowe od zadośćuczynienia.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19.11.2015 r. (I SA/Kr 1275/15)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C37611F4F6

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Zdrowie/311259972-Bez-PIT-tylko-odszkodowanie.html

Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita 25.11.2015, str. C4

 

  • Nie było dywidendy rzeczowej, więc fiskus nie dostanie daniny

Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie musiał płacić PIT, gdy dostał nowe akcje w wyniku przesunięcia z kapitału zapasowego na zakładowy. NSA wydał korzystny wyrok dla akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. NSA nie miał wątpliwości, że przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. dotyczące przychodu, zysków i kosztów nie obejmują sytuacji, w których dochodziło do przesunięcia środków z kapitału zapasowego na zakładowy.

Wyrok NSA z dnia 24.11.2015 r. (II FSK 3443/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3F9B40ECF

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311259970-Nie-bylo-dywidendy-rzeczowej-nie-bedzie-PIT.html?template=restricted

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 25.11.2015, str. C4

 

  • Skupował działki dla dewelopera, zapłaci VAT

Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok dotyczący osób, które na zlecenie nabywają grunty pod inwestycje mieszkaniowe. NSA potwierdził w nim stanowisko fiskusa, bowiem jedną z podstawowych kwestii okazało się to, czy skarżący nabywał nieruchomości jak właściciel i był nim, przenosząc je na zlecającego. W ocenie NSA skarżący nabył działki w swoim imieniu i został wpisany do księgi wieczystej. Co do zasady zatem obie transakcje, tj. i zakup od prywatnych właścicieli, i sprzedaż na rzecz zlecającego, stanowiły dostawy.

Wyrok NSA z dnia 23.11.2015 r. (I FSK 883/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/681373CD5D

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/VAT/311239882-Sad-Skupowal-dzialki-dla-dewelopera-zaplaci-VAT.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 24.11.2015, str. C4

 

  • Szybki zwrot nie wyklucza odsetek

Fiskus musi zapłacić podatnikowi oprocentowanie, gdy decyzja wymierzająca daninę zostanie uchylona na skutek wyroku – orzekł NSA. Sąd nie zgodził się z argumentacją organu, który twierdził, że podatnikowi nie przysługuje oprocentowanie nadpłat przewidziane w art. 78 ordynacji podatkowej, gdy pieniądze są zwracane niezwłocznie, w terminach określonych w art. 77 ordynacji podatkowej.

Wyrok NSA z dnia 19.11.2015 r. (II FSK 2545/15)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E305DF2F61

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/906939,szybki-zwrot-nie-wyklucza-odsetek.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 23.11.2015, str. B3

 

  • Odszkodowanie dla byłego prezesa jest kosztem spółki

Zgodnie z wyrokiem NSA – zapłata za niezgodne z prawem zwolnienie z pracy to wydatek poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodów i zmniejszenia uszczerbku finansowego firmy. Sprawa zawisła przed sądem dotyczyła spółki, która na podstawie art. 52 kodeksu pracy zwolniła dyscyplinarnie prezesa. Ten pozwał ją do sądu o odszkodowania. Sąd podkreślił, że gdyby nie doszło do zawarcia ugody, to spółka musiałaby liczyć się z ryzykiem poniesienia jeszcze większych wydatków na skutek przegranej w sądzie. Doszłyby do tego również koszty zastępstwa procesowego.

Wyrok NSA z dnia 17.11.2015 r. (II FSK 2565/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/70D089A384

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/906919,odszkodowanie-dla-bylego-prezesa-jest-kosztem-spolki.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 23.11.2015, str. B3

 

  • Usługa rolniczo-doradcza nie jest kompleksowa

Zdaniem NSA, spółka nie może odliczyć VAT naliczonego z faktury dokumentującej świadczenie, które w rzeczywistości nie było złożone. Sąd wyjaśnił, że o tym, czy usługa jest kompleksowa, decydują organy podatkowe i sądy, a nie umowa zawarta przez kontrahentów. Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się uprawą i sprzedażą zbóż. Spółka ta podjęła więc współpracę z inną firmą, kupując od niej kompleksową usługę rolniczo-doradczą obejmującą: udostępnianie personelu, maszyn i urządzeń oraz ich naprawę, pomoc weterynaryjną, udostępnianie biur i komputerów, doradztwo w sprzedaży, usługi public relations oraz badania rynku.

Wyrok NSA z dnia 20.11.2015 r. (I FSK 1164/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F9D5E88BA8

Link do artykułu: https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/617698,usluga-rolniczo-doradcza-nie-jest-kompleksowa.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 23.11.2015, str. B4

 

  • Podział i sprzedaż rodzinnego domu opodatkowany VATem

Wydzielenie z posiadanego od kilkunastu lat rodzinnego domu kilku mieszkań sprawia, że ich sprzedaż będzie traktowana jak transakcja firmowa – wynika z interpretacji . Izba skarbowa uznała, że właściciele, dążąc do maksymalizacji zysku, zachowują się jak profesjonaliści, a nie osoby zwyczajnie zarządzające prywatnym mieniem. Organ wyjaśnił, że ponosząc wydatki na podział domu na cztery odrębne mieszkania, jego właścicielka zachowa się jak podmiot zajmujący się obrotem nieruchomościami, co oznacza zastosowanie ustawy o VAT

Interpretacja indywidualna DIS w Katowicach z dnia 4 listopada 2015 r. (IBPP1/4512-618/15/AW)

Link do interpretacji: https://interpretacje-podatkowe.org/podatnik/ibpp1-4512-618-15-aw

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Nieruchomosci/311239983-Zbycie-rodzinnego-domu-z-VAT.html

Źródło: Mateusz Maj, Rzeczpospolita 23.11.2015, str. C5

 

 

4 grudnia 2015

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa