+48 32 479 10 50

10 grudnia 2015

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 30.11 – 04.12.2015

  • Podatek od nieruchomości od zdejmowanej tablicy reklamowej

Wolno stojące tablice reklamowe to budowle, które podlegają podatkowi od nieruchomości – takie radykalne stanowisko zaprezentował w swoim wyroku NSA. Zdaniem NSA to, że tablica reklamowa może być zdemontowana i przeniesiona na inne miejsce, nie ma wpływu na trwałe jej związanie z gruntem. Tablica tworzy techniczno-użytkową całość, która odpowiada definicji budowli. W kategoriach budynków, budowli czy też obiektów małej architektury mogą się mieścić takie, które są tymczasowymi obiektami budowlanymi. W konsekwencji tablice reklamowe, bez względu na sposób związania ich z gruntem, podlegają zaliczeniu do obiektów budowlanych – budowli.

Wyrok NSA z dnia 04.12.2015 r. (II FSK 2480/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A012EA07E7

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Nieruchomosci/312039870-Reklama-z-podatkiem-od-nieruchomosci.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 04.12.2015, str. C4

 

  • Odsetki przejętego przedsiębiorstwa są kosztem dla nabywcy

Kto spłaci oprocentowanie naliczone innej firmie, przejętej następnie w formie aportu, może odliczyć je od swojego przychodu – tak wynika z wyroku NSA. To już drugi taki wyrok. Podobnie sąd kasacyjny orzekł 13 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 2039/13). Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się działalnością deweloperską, która nabyła przedsiębiorstwo, a wraz z nim jego zobowiązania (m.in. kredyt i pożyczki na nabycie gruntu). Część odsetek od kredytu została naliczona jeszcze przed dniem wniesienia przedsiębiorstwa, ale spłacić musiała je już spółka przejmująca.

Wyrok NSA z dnia 02.12.2015 r. (II FSK 2320/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/64C377EED7

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/908986,odsetki-przejetego-przedsiebiorstwa-koszt-nabywca.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 03.12.2015, str. B2

 

  • Jaki podatek od nagród dla współpracowników prowadzących działalnością gospodarczą?

Zryczałtowany 10-proc. PIT trzeba potrącić także, gdy wygrana jest przekazywana osobie prowadzącej działalnością gospodarczą – orzekł NSA. Sprawa dotyczyła agencji marketingowej, która na zlecenie firm organizowała konkursy adresowane zarówno do ich pracowników, jak i współpracowników.

Wyrok NSA z dnia 01.12.2015 r. (II FSK 2075/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D0367F80E0

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/908987,jaki-podatek-od-nagrod-dla-wspolpracownikow.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 03.12.2015, str. B3

 

  • Korzystanie z preferencyjnej stawki VAT uzależnione od zakresu usługi

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne spółki, która stosowała obniżoną stawkę VAT do usług wynajmu rusztowań z ich montażem i demontażem. Fiskus podkreślił, że z preferencyjnej 8-proc. stawki VAT mogą korzystać wyłącznie usługi budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego. NSA zgodził się ze zdaniem sądu pierwszej instancji, że działań spółki nie można potraktować jako usługi kompleksowej. W rozstrzyganej sprawie sporne usługi świadczyły niezależne od siebie spółki i choć wykonywały świadczenia ze sobą powiązane, nie można uznać, że montaż rusztowania wchodzi w usługę termomodernizacji.

Wyrok NSA z dnia 01.12.2015 r. (I FSK 1002-1003/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/76C9C66717

Link do artykułu: http://www.rp.pl/VAT/312029996-Rozne-stawki-VAT-za-powiazane-uslugi-swiadczone-przez-rozne-firmy.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 02.12.2015, str. C6

 

  • Zarobił tylko 170 zł, ale do budżetu będzie musiał oddać 1 mln 400 tys. zł

Student, który zarejestrował działalność gospodarczą, ale powierzył jej prowadzenie koledze, będzie musiał sam zapłacić podatek z wystawionych faktur. NSA utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, który uznał, że zakładając firmę na własne nazwisko i przekazując dokumenty rejestracyjne koledze, student zgodził się na to, by w jego imieniu były wystawiane puste faktury. Okazało się, że student jest jedną z wielu osób zamieszanych w przestępczy proceder, jakim jest przestępstwo karuzelowe.

Wyrok NSA z dnia 01.12.2015 r. (I FSK 1227/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9D2DC426AD

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/908744,dzialalnosc-gospodarcza.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 02.12.2015, str. B3

 

  • 50 tysięcy złotych nie może się po latach zamienić w 5 złotych

Fiskus nie może przeliczać poniesionych przez podatnika nakładów na kwotę po denominacji. To nie odpowiada ich rzeczywistej wartości – takie stanowisko zajął NSA. Sprawa dotyczyła małżonków, którzy po 30 latach nabyli udziały w nieruchomości przez zasiedzenie. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania ustala się na podstawie rynkowej ceny nieruchomości pomniejszonej o wartość nakładów dokonanych przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. NSA nie przesądził, w jakiej wartości wydatki na nieruchomość powinny zostać ostatecznie uwzględnione. Zasugerował, że lepszą metodą byłoby ustalenie proporcji kosztów do wartości nieruchomości w minionym okresie.

Wyrok NSA z dnia 26.11.2015 r. (II FSK 2549/13, II FSK 2550/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/27FE9BD4B8

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/908493,denominacja-obowiazek-podatkowy.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 01.12.2015, str. B3

 

  • Ważny jest termin zawiadomienia o przeprowadzce

Jeżeli podatnik powiadomi organ o nowym adresie już po wysłaniu do niego pisma, ale jeszcze przed jego dotarciem pod poprzedni adres, to organ podatkowy ma obowiązek powtórzyć czynność doręczenia.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25.11.2015 r. (III SA/WA 2569/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1A411E295

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/908465,doreczenia-termin-zawiadomienia-i-przeprowadzce.html

Źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna 01.12.2015, str. B2

 

  • Zwrot VAT w 25 dni tylko przy rozliczeniach pieniężnych

Zapłata kwoty wynikającej z faktury przez potrącenie wierzytelności nie pozwala na uzyskanie przyspieszonego zwrotu podatku – takie stanowisko prezentuje NSA w swoim wyroku. Z orzeczeń z 2 czerwca 2011 r. (I FSK 1075/10) oraz z 5 kwietnia 2012 r. (I FSK 1731/11) wynika, że potrącenie wzajemnych należności nie wyklucza możliwości odzyskania podatku w 25 dni. WSA w Warszawie orzekł na korzyść spółki, ale w NSA wygrał pełnomocnik ministra finansów. Sąd kasacyjny orzekł, że gdyby ustawodawcy chodziło o dowolną formę zapłaty, to nie odsyłałby do pieniężnych form regulowania należności.

Wyrok NSA z dnia 30.11.2015 r. (I FSK 1292/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4907039943

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/908466,zwrot-vat-w-25-dni-rozliczenia-pieniezne-faktura.htm

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 01.12.2015, str. B1

 

  • Szczegółowa ewidencja przejazdu także w firmach wynajmujących pojazdy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaakceptował niekorzystne dla firm z branży rent a car stanowisko fiskusa. Sąd potwierdził, że firmy te muszą ewidencjonować przejazdy wynajmowanych samochodów osobowych wtedy, kiedy nie są u klienta (np. serwis, myjnia, dojazd na stację benzynową itd.). Tylko wtedy mają prawo do odliczenia całego VAT (III SA/Wa 214/15).

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18.11.2015 r. (III SA/Wa 214/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6C9D94BCDF

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/VAT/311279903-Odliczenie-VAT-a-ewidencja-auta.html

Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 30.11.2015, str. C6

 

  • Przychód z kapitałów pieniężnych i z działalności to różne źródła i różne koszty

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, uznając treść uzasadnienia WSA za co najmniej niezrozumiałą. Istotą sporu było rozliczenie przez przedsiębiorcę rozliczenie kosztów w PIT, związanych z kredytem inwestycyjnym na zakup od Skarbu Państwa udziałów w spółce. Z wyroku wynika, że hotelarz nie rozliczy w swojej działalności gospodarczej wydatków na nabycie akcji. Jak podkreślił NSA, podatnik nabył prawa związane z akcjami, a na gruncie PIT są to odrębne od działalności przychody z kapitałów pieniężnych z wszystkimi konsekwencjami w rozliczeniu.

Wyrok NSA z dnia 25.11.2015 r. (II FSK 2401-2402/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/56478681A6

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/311299967-Hotelarz-nie-rozliczy-wydatkow-na-nabycie-akcji.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 30.11.2015, str. C6

 

10 grudnia 2015

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa