+48 32 479 10 50

23 lutego 2016

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 22 – 26.02.2016

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 22 – 26.02.2016

 

  • Fiskus nie chce umarzać zaległości

Zapadł ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajmował się sprawą umorzenia zaległości podatkowych, bowiem fiskus godzi się na to wyjątkowo (pożar w firmie lub śmierć w rodzinnej). Oddalając skargę fiskusa, sąd przypomniał, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy może przyznać ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, m.in. umorzyć zaległość. Wystarczy spełnić jedną z wymienionych w artykule przesłanek. NSA nie zgodził się z fiskusem, że decydujące znaczenie w sprawie o umorzenie zaległości mają nadzwyczajne okoliczności dotyczące powstania zadłużenia.

Wyrok NSA z dnia 10.02.2016 r. (II FSK 3139/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2436F52129

Link do artykułu: http://archiwum.rp.pl/artykul/1301384-Fiskus-nie-chce-umarzac-zaleglosci.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 25.02.2016, str. C4

 

  • Wielokrotna sprzedaż budynku pod lupą fiskusa

Handlowanie nieruchomością między rodzinnymi spółkami należy uznać za transakcje, których zasadniczym celem jest uzyskanie korzyści podatkowej – orzekł WSA. Sporna sprawa dotyczyła rozliczenia VAT. Chodziło o budynek usługowo-biurowy, który małżeństwo sprzedało za kwotę 30 tys. zł, choć organy podatkowe wyceniły jej wartość rynkową na powyżej 1 mln zł. Pierwszym nabywcą była spółka, w której funkcję prezesa pełniła córka podatników. W tym samym roku nieruchomość była sprzedawana innym podmiotom (funkcje prezesów pełnili w nich m.in. syn małżeństwa i pełnomocnik strony) jeszcze kilka razy, a cena budynku rosła z każdą transakcją, aż osiągnęła wysokość prawie 8 mln zł.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.02.2016 r. (III SA/Wa 1014/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A7E3F054B

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/924564,nieruchomosci-vat-wielokrotna-sprzedaz-budynku-fiskus.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 25.02.2016, str. B2

 

  • Firmową nieruchomość można tylko amortyzować

Nie można ująć w kosztach firmy całych wydatków na zakup mieszkania, skoro po kilku miesiącach ma ono zostać przeznaczone na cele osobiste – tak stwierdził NSA w swoim wyroku. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT nie uważa się za koszty wydatków na nabycie składników majątku niezaliczanych do środków trwałych, w sytuacji gdy nie są one wykorzystywane w działalności, lecz służą celom osobistym – podkreślił sąd pierwszej instancji. Wyrok ten potwierdził NSA.

Wyrok NSA z dnia 18.02.2016 r. (II FSK 3644/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CBC79AC7AC

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/924568,firmowa-nieruchomosc-mozna-amortyzowac.html,komentarze-najnowsze,1

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 25.02.2016, str. B2

 

  • Faktura musi określać, kiedy usługa jest świadczona

Rzecznik generalna TSUE wskazała, iż jej zdaniem podatnik nie ma prawa do odliczania VAT, jeśli z faktur nie wynika jednoznacznie, w jakim okresie świadczono na jego rzecz usługi. Opinia rzecznika nie jest wiążąca dla trybunału, ale w praktyce sędziowie kierują się wskazówkami rzeczników. Sprawa zawisłą przed TSUE dotyczyła opisu faktur z tytułu świadczonych usług prawnych, które nie wskazywały okresu w jakim były świadczone.

Wyrok TSUE z dnia 18.02.2016 r. (I FSK 1721/14)

Link do wyroku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62014CC0516

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/924563,tsue-vat-faktura-swiadczenie-uslugi.html

Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna 25.02.2016, str. B3

 

  • Przywilej tylko dla mass mediów

Warunkiem zwolnienia z PIT wygranych o wartości do 760 zł jest emitowanie konkursu za pośrednictwem internetu przez podmiot należący do kategorii mass mediów, a więc profesjonalnie zajmujący się przekazem różnych treści do nieokreślonego kręgu odbiorców – tak stwierdził NSA w swoim wyroku. Przykładowo, działalność taką prowadzi np. właściciel internetowej gazety, radia czy telewizji – wyjaśnił sąd, dodając, że na pewno ze zwolnienia nie powinni korzystać uczestnicy konkursu organizowanego przez sprzedawcę alkoholi. Warto wspomnieć w tym miejscu że także organy podatkowe równie restrykcyjnie traktują to zwolnienie (np. interpretacja ILPB1/4511-1-1530/15-2/AMN)

Wyrok NSA z dnia 04.02.2016 r. (II FSK 3140/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FCD489BB8F

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302249971-Zwolnienie-z-PIT-od-konkursow—przywilej-tylko-dla-mass-mediow.html

Źródło: Mateusz Maj, Rzeczpospolita 24.02.2016, str. C4

 

  • Kto pracuje w Danii, ten nie mieszka w Kołobrzegu

Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu – taka konkluzja wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 lutego br. (II FSK 3704-05/13). Sprawa dotyczyła polaka, który wyjechał do Danii pracować w tamtejszej fabryce. Fiskus zwrócił się po informacje do duńskiej administracji podatkowej i dowiedział się, że mężczyzna nie wystąpił o duński certyfikat rezydencji, a podatnik wskazał był on zatrudnieniu były przerwy. Wobec czego organ uznał że jest on polskim rezydentem i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. NSA natomiast wyjaśnił, że certyfikat rezydencji ma wyłącznie pomocniczy charakter i jego brak nie może przesądzić sprawy na niekorzyść podatnika. Rolą fiskusa jest ustalenie na terytorium którego z krajów podatnik zamieszkiwał – dodał sąd.

Wyrok NSA z dnia 18.01.2016 r. (II FSK 3704-05/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AA2ED15BF8

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/924008,zeznania-podatkowe-pit.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 22.02.2016, str. B4

 

  • Zasada in dubio pro tributario

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 19 stycznia br. (I SA/Gd 1348/15) odniósł się do zasady in dubio pro tributario obowiązującej od 1 stycznia br. Sprawa zawisła przed sądem dotyczyła chorego na kręgosłup mechanika, który w zamian za żywność naprawiał znajomym samochody. Organ stał na stanowisku, że prowadził on niezarejestrowaną działalność, która ma charakter ciągły, zorganizowany i zarobkowy. Sąd nie podzielił tego stwierdzenia i wskazał, że organy podatkowe nie wykazały dostatecznie, iż pomoc sąsiadom przekształciła się w regularną działalność gospodarczą. Skoro tego nie zrobiły, to powstały niedające się rozstrzygnąć wątpliwości, które powinny być rozstrzygnięte na korzyść podatnika – orzekł WSA. Sąd zwrócił uwagę na dwa aspekty, mianowicie organ nie wskazał iż mechanik zabiegał o klientów oraz że nie naprawiał on samochodów dla zarobku i nie oczekiwał pieniędzy. Ironicznie WSA wskazał casus osoby, która codziennie kupuje sąsiadowi gazetę i dostaje w zamian drobne upominki – wedle organu była by ona przedsiębiorcom.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19.01.2016 r. (I SA/Gd 1348/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/54B1ED497E

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/923999,in-dubio-pro-tributario-sad-na-korzysc-podatnika.html

Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna 22.02.2016, str. B1

 

 

23 lutego 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa