+48 32 479 10 50

5 kwietnia 2016

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 21-24.03.2016

 

  • Handel na Allegro skończył się dopłatą PIT

Osoby trudniące się sprzedażą na portalach aukcyjnych powinny szczególnie uważać czy ich aktywność nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej. Ostatnio NSA wydał niekorzystny w tym względzie wyrok. Spór dotyczył sposóbu opodatkowania działalności polegającej na prowadzeniu sprzedaży internetowej. Sprawa dotyczyła kobiety, która jako formę opodatkowania wybrała 3-proc. stawkę ryczałtu ewidencjonowanego. Po kontroli urzędnicy uznali jednak, że kobieta rozpoczęła działalność przed rejestracją. Nie miała więc prawa do zryczałtowanej stawki. W ocenie NSA obrót na kontach internetowych i bankowych potwierdza prowadzenie działalności przed rejestracją.

Wyrok NSA z dnia 23.03.2016 r. (I FSK 332/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4312EEF106

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatki/303239894-Handel-na-Allegro-skonczyl-sie-doplata-PIT.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 24.03.2016, str. C1

 

  • Wydatki na pokrycie cudzej straty też mogą być kosztem

Oceniając, czy dany wydatek jest kosztem, trzeba brać pod uwagę specyfikę funkcjonowania branży. Producenci leków refundowanych mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów rekompensaty wypłacane hurtowniom farmaceutycznym w związku z obniżeniem urzędowej ceny zbytu – tak stwierdził NSA w swoim wyroku, który potwierdził w tym zakresie stanowisko sądu pierwszej instancji. Sąd wojewódzki przyznał, że gdyby nie rekompensaty, to hurtownie nie chciałyby kupować leków refundowanych, bo mogłyby tylko na tym tracić. Zabezpieczają one więc źródło przychodów producenta i wolno mu je odliczać.

Wyrok NSA z dnia 22.03.2016 r. (I FSK 1420/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/715D5B6D35

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/929727,wydatki-na-pokrycie-cudzej-straty-koszt-podatkowy.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 24.03.2016, str. B3

 

  • Badania kierowców bez VAT

NSA uwzględnił skargę kasacyjną szpitala z Poznania, który spierał się ze skarbówką o zakres zwolnienia z VAT dla badań, a w szczególności badania osób kierującymi pojazdami. Zdaniem fiskusa z preferencji korzystają tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne wynikające z kodeksu pracy. Natomiast badania psychologiczne i inne, których obowiązek wykonania nie wynika z kodeksu pracy nie mogą korzystać z preferencji. NSA przyznał rację szpitalowi.

Wyrok NSA z dnia 22.03.2016 r. (I FSK 1420/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/197A495E46

Link do artykułu: http://www.rp.pl/VAT/303239973-Badania-kierowcow-bez-VAT.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 23.03.2016, str. C4

 

  • Ważniejsza rzeczywista data wykonania usługi niż ta na fakturze

Zagraniczny podmiot może dostać zwrot VAT tylko w odniesieniu do zakupów faktycznie dokonanych w okresie podanym we wniosku – zdecydował NSA w sprawie, która dotyczyła spółki niemieckiej. We wniosku złożyła ona za okres od stycznia do grudnia 2010 r., jednak jedna faktura wystawiona w styczniu 2010 r. dotyczyła usługę wykonaną w grudniu 2009r. W orzecznictwie nacisk jest kładziony na kwestie wykonania usługi lub datę sprzedaży, a nie datę fakturowania – czytamy w uzasadnieniu.

Wyrok NSA z dnia 14.03.2016 r. (I FSK 1420/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/790AD1B3DB

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/929574,data-wykonania-uslugi-faktura.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 23.03.2016, str. B2

 

  • Nie ma jednego świadczenia, gdy jest dwóch odbiorców

Sprawa rozpatrywana przez warszawski WSA dotyczyła firmy świadczącej usługi marketingowe. Zdaniem spółki organizacja akcji promocyjnych i wydanie nagród laureatom to jedna usługa kompleksowa. Jednak sąd stwierdził odmiennie, przypominając utrwaloną w tej dziedzinie linię orzeczniczą. Jeżeli firma marketingowa obsługuje nie tylko zleceniodawcę, ale i jego klienta, to nie może twierdzić, że wydanie nagrody temu ostatniemu jest elementem jednej usługi.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.03.2016 r. (III SA/Wa 918/15), nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/33B5C0CFDD

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/929264,uslugi-firma-dwoch-odbiorcow.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 22.03.2016, str. B3

 

  • Nie każdy kontener powinien być traktowany jak budowla

Zdaniem NSA o podatkowej kwalifikacji obiektu budowlanego powinny decydować jego przeznaczenie i parametry techniczne. Spór toczył się o mobilne kontenery, które spółka wykorzystywała jako zaplecze sanitarne, gospodarcze i magazynowe. Uważała, że nie powinna płacić za nie podatku od nieruchomości, bo kontenery są tymczasowym obiektem budowlanym wymienionym wprost w art. 3 pkt 5 prawa budowlanego, a nie budowlą lub budynkiem.

Wyrok NSA z dnia 15.03.2016 r. (II FSK 84/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C3D370F1A0

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/929225,podatkowa-kwalifikacja-obiektu-budowlanego.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 22.03.2016, str. B2

 

  • NSA daje fiskusowi zielone światło do wdowiego grosza

Wrócił spór o to, czy po śmierci małżonka można sprzedać kupioną wspólnie nieruchomość bez PIT, nie czekając kolejnych pięciu lat. W oparciu o ostatni wyrok NSA, można postawić tezę iż nie są to wiadomości nie są dobre dla podatników. Zgodnie z tym wyrokiem wdowiec musi odczekać ze sprzedażą nieruchomości kolejne pięć lat od śmierci małżonka jeśli chce sprzedać kupioną wspólnie nieruchomość bez PIT. Jeśli zaś zdecyduje się na to wcześniej, to zapłaci podatek dochodowy od sprzedaży części należącej do zmarłego. Wyrok jest niebezpieczny – pisze autorka – bo podważa ukształtowaną już linię orzeczniczą, korzystną dla wdowców.

Wyrok NSA z dnia 27.01.2016 r. (II FSK 2319/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7DADC3882F

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/928901,sprzedaz-nieruchomosci-bez-pit.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 21.03.2016, str. B1

 

  • Zakup kosztów na celowniku fiskusa

Podatnik, który uległ pokusie firm oferujących sprzedaż faktur kosztowych, musi się liczyć z konsekwencjami. W dniu 18 marca 2016 r. NSA rozstrzygnął na niekorzyść przedsiębiorcy spór o koszty podatkowe. Spór dotyczył faktur za paliwo wystawionych przez firmę, która zajmowała się „sprzedażą kosztów”. Sąd nie miał wątpliwości, że sporne faktury nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu transakcji, a takie dokumenty nie dają prawa do kosztów podatkowych.

Wyrok NSA z dnia 18.03.2016 r. (II FSK 3602/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7DADC3882F

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303219965-Sprzedaz-faktur-kosztowych-z-konsekwencjami-w-urzedzie-skarbowym.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 21.03.2016, str. C5

 

5 kwietnia 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa