+48 32 479 10 50

3 grudnia 2015

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 16-20.11.2015

 • Odliczenie VAT od budowy kanalizacji

Zgodnie z wyrokiem NSA, jeśli przed upływem 150 dni od nieuregulowania należności firmy dogadają się co do jej umorzenia, dłużnik nie musi korygować VAT. Sędzia sprawozdawca wskazał, że nie można mówić o obowiązku stosowania ulgi na złe długi, gdy w momencie ziszczenia się warunku jej stosowania, tj. 150 dni od nieuregulowania należności, wierzytelność już nie istnieje.

Wyrok NSA z dnia 17.11.2015 r. (I FSK 1298/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/955B9173EE

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Firma/311209948-Nie-ma-wierzytelnosci-nie-ma-obowiazkow-w-uldze-na-zle-dlugi-w-VAT.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 20.11.2015, str. C5

 

 • Odliczenie VAT od budowy kanalizacji

Na potrzeby ustalania terminu korekty VAT budowle takie jak sieci kanalizacyjne i wodociągowe są nieruchomościami. Sąd wskazał, iż w za w ogóle nie wyjaśniono, czy podmiot, któremu gmina udostępnia infrastrukturę, jest w świetle VAT oddzielnym od gminy podatnikiem. Jeśli nie, spór o charakter infrastruktury nie ma znaczenia, bo nie doszło do żadnej transakcji, która skutkowałaby opodatkowaniem i potrzebą korekty.

Wyrok NSA z dnia 17.11.2015 r. (I FSK 1287/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F94BE3843

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Finanse/311209951-Czy-gmina-odliczy-VAT-od-budowy-kanalizacji.html

Źródło: Mateusz Maj, Rzeczpospolita 20.11.2015, str. C7

 

 • Lepiej zawiadamiać o wyjeździe

Formalnie podatnik, który nie jest stroną postępowania, nie musi informować fiskusa o zmianie adresu. Ale jeśli tego nie zrobi, wiele ryzykuje – wynika z wyroku NSA.W świetle ordynacji podatkowej obowiązek zawiadomienia o zmianie swojego adresu ma tylko strona postępowania podatkowego, a więc osoba, wobec której takie postępowanie już się toczy. Interpretując wspomniany wyrok NSA, w interesie każdego podatnika, nawet tego, który zmienił miejsce zamieszkania przed wszczęciem postępowania, jest zawiadomienie o tym urzędu. W przeciwnym razie pisma będą doręczane na stary adres, a jeśli podatnik ich nie odbierze, to organ zastosuje fikcyjne doręczenie.

Wyrok NSA z dnia 18.11.2015 r. (II FSK 2291/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E92C3306FB

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/906336,fiskus-informacja-o-zmianie-adresu.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 19.11.2015, str. B2

 

 • Wydatek można też ponieść po uzyskaniu przychodu

Papierosy kupione przez fundację od koncernu tytoniowego po zakończeniu akcji marketingowej mogą być kosztem podatkowym – zdaniem NSA. W przekonaniu NSA fundacja miała prawo zawrzeć ustną umowę nawiązującą do wcześniejszej umowy pisemnej, w której zobowiązała się do zakupu papierosów. Nie ma znaczenia to, że papierosy kupiono dopiero po rozdaniu innych paczek na festiwalu, bo nie chodzi o to, by kosztem był ten sam towar, tylko by koszt odpowiadał jego równowartości – wyjaśnił sąd.

Wyrok NSA z dnia 18.11.2015 r. (II FSK 2572/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C6C91EE0ED

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/906354,wydatek-po-uzyskaniu-przychodu.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 18.11.2015, str. B2

 

 • Następca prawny nie korzysta z interpretacji poprzednika

Przekształcona spółka nie może skorzystać z wyjaśnień, które otrzymała jej poprzedniczka, skoro ta się do nich nie zastosowała – takie stanowisko prezentuje NSA. Sąd podkreślił, że ochrona wynikająca z interpretacji powstaje dopiero w momencie zastosowania się do niej przez jej adresata. Nie może z niej więc skorzystać następca prawny, bo może on przejąć jedynie te prawa, które istnieją w momencie utraty bytu prawnego przez poprzednika – wyjaśnił sąd. Odmienne stanowisko prezentował NSA w ubiegłorocznym wyroku (I FSK 1551/13).

Wyrok NSA z dnia 17.11.2015 r. (II FSK 2085/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1D16541A31

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/906016,nastepca-prawny-nie-korzysta-z-interpretacji-poprzednika.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 18.11.2015, str. B3

 

 • Zmiana zobowiązania nie stanowi umorzenia

Przekształcenie zobowiązania handlowego w pożyczkę nie generuje przychodu u dłużnika. Organy podatkowe uważały, że takie przekształcenie powoduje umorzenie starego zobowiązania i powstanie nowego – w formie pożyczki. Sąd wyjaśnił, że zamiana zobowiązania handlowego na pożyczkę nie spowodowała zmniejszenia pasywów podatnika. Tym samym nie doszło do umorzenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT. W takiej sytuacji podatnik może ująć w kosztach zarówno wartość zobowiązania, jak i zapłacone odsetki od pożyczki.

Wyrok NSA z dnia 17.11.2015 r. (II FSK 1875/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1235946372

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/905997,zamiana-na-kredyt-kupiecki-to-nie-umorzenie.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 18.11.2015, str. B2

 

 • Odszkodowanie jako karę można zliczyć do kosztu

Wynegocjowane i przyznane ugodą sądową odszkodowanie za bezprawne zwolnienie można odliczyć od przychodu – zdaniem NSA. Samo ryzyko zapłaty wysokiego odszkodowania wystarcza, by uzgodnioną z byłym pracownikiem niższą kwotę rozliczyć w kosztach. Sąd zwrócił też uwagę na konieczność zachowania symetrii opodatkowania spółki i prezesa. Skoro po jednej stronie powstaje przychód, druga strona powinna mieć możliwość rozliczenia kosztu.

Wyrok NSA z dnia 17.11.2015 r. (II FSK 2565/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/70D089A384

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311189958-Odszkodowanie-za-zwolnienie-to-koszt.html

Źródło: Mateusz Maj, Rzeczpospolita 18.11.2015, str. C5

 

 • Sok 100% i napój z zawartością soku to inne produkty w świetle VAT

Poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał ważne dla branży spożywczej orzeczenie dotyczące różnicowania stawek VAT na produkty spożywcze. Towary mogą mieć podobne zastosowanie, ale różnice między nimi mogą być na tyle istotne, że wykluczają ich podobieństwo w świetle VAT. Podatnikowi nie udało się przekonać NSA, że soki owocowe, napoje owocowe i gazowane to towary podobne, na które powinna obowiązywać jedna stawka VAT.

Wyrok NSA z dnia 16.11.2015 r. (I FSK 759/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/17ADD4B85E

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/VAT/311169891-Stawki-VAT-stuprocentowy-sok-i-napoj-to-nie-to-samo.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 17.11.2015, str. C6

 

 • Odwołanie darowizny nowym nabyciem nieruchomości

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy odwołanie darowizny jest formą powtórnego nabycia nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku odwołania darowizny połowy mieszkania i następnej sprzedaży tego mieszkania, zwolnienie z PIT będzie miało jedynie do połowy mieszkania.

Interpretacja DIS w Bydgoszczy z dnia 22.10.2015 r. (ITPB2/4511-785/15/RS)

Link do interpretacji: http://interpretacje-podatkowe.org/udzial/itpb2-4511-785-15-rs

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatki/311179993-PIT-Odwolanie-darowizny-jak-nowa-data-zakupu.html

Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita 17.11.2015, str. C6

 

 • Przy cesji wierzytelności kosztem są też odsetki

Cała wartość zbytej wierzytelności, łącznie z oprocentowaniem, pomniejsza majątek podatnika. To oznacza, że może on w pełni zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów – tak orzekł Sąd w Gdańsku. Sprawa dotyczyła komandytariusza, który razem z innymi wspólnikami udzielił spółce oprocentowanych pożyczek na finansowanie jej działalności, a później scedowali swoje wierzytelności na inną osobę.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20.10.2015 r. (I SA/Gd 615/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D36E4C9755

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/905577,wierzytelnosci-cesja-odsetki.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 17.11.2015, str. B2

 

 • Kredyt kupiecki to odrębna usługa finansowa

Koszty odsetek z tytułu odroczonej płatności nie wchodzą do podstawy opodatkowania dostawy towaru – orzekł Sąd. W zaistniałym stanie faktycznym spółka w umowach z kontrahentami miała przewidzianą klauzulę o dodatkowym kredytowaniu, zgodnie z którą w cenę za usługę lub dostawę towarów są wkalkulowane odsetki liczone od 31. dnia po odbiorze towaru (usługi) do dnia płatności, ale nie później niż do 120. dnia od daty dostarczenia faktury. Sąd uznał, że dostawa jest opodatkowana stawką dla niej właściwą, a usługa finansowa jest zwolniona z VAT.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21.10.2015 r. (III SA/Gl 675/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/486E2AE485

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/905654,kredyt-kupiecki-usluga-finansowa.html

Źródło: Jolanta Rajewska, Dziennik Gazeta Prawna 17.11.2015, str. B3

 

 • Forma elektroniczna dokumentów do VAT

Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturach, paragonach i biletach, także gdy przechowuje je wyłącznie w formie elektronicznej – takie stanowisko prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Zastosowanie odliczenia w odniesieniu do elektronicznej czy papierowej postaci faktury nie jest różnicowane przez ustawodawcę, jednak uznanie faktury elektronicznej za dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego musi być poprzedzone jej otrzymaniem (udostępnieniem) w sposób i w formie zapewniającej autentyczność, integralność i czytelność jej treści. Wydaje się, że opisany w interpretacji sposób przechowywania dokumentów w formie elektronicznej jest korzystne zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych

Interpretacja DIS w Katowicach z dnia 19.10.2015 r. (IBPP2/4512-718/15/BW)

Link do interpretacji: http://interpretacje-podatkowe.org/prawo-do-odliczenia/ibpp2-4512-718-15-bw

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/VAT/311169989-Dokumenty-VAT-moga-byc-przechowywane-w-formie-elektronicznej.html

Źródło: Tomasz Dziadura, Rzeczpospolita 16.11.2015, str. D11

 

 • Cash pooling z francuzami bez podatku w Polsce

Fiskus nie może żądać daniny od odsetek wypłacanych za granicę, jeśli w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania nie ma klauzuli rzeczywistego beneficjenta – orzekł Sąd. Sprawa jaka zawisła przed sądem dotyczyła polskiej spółki, która zamierzała przystąpić do umowy cash poolingu oferowanej przez bank z siedzibą we Francji. W umowie polsko-francuskiej nie ma klauzuli rzeczywistego beneficjenta, w związku z tym każda wypłata odsetek jest opodatkowana wyłącznie we Francji, niezależnie od tego, czy otrzyma je rzeczywisty odbiorca, czy tylko pośrednik – wyjaśnił sąd.

Wyrok NSA z dnia 10.11.2015 r. (II FSK 2225/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9BE04BB946

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/905323,cash-pooling-bez-podatku-w-polsce.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 16.11.2015, str. B4

 

 • Fiskus nie milczy, kiedy odmawia wszczęcia postępowania

Postanowienie o odmowie wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie sankcjonuje stanowiska podatnika – tak orzekł NSA. Zdaniem Sądu z milczącą interpretacją mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy organ pozostaje bezczynny, a więc gdy dyrektor izby skarbowej w terminie 3 miesięcy nie podejmuje żadnych rozstrzygnięć merytorycznych czy proceduralnych. Tymczasem postanowienie o odmowie wydania interpretacji jest konkretnym rozstrzygnięciem proceduralnym, a nie świadectwem bezczynności organu.

Wyrok NSA z dnia 13.11.2015 r. (II FSK 2150/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E4055930A9

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/905291,fiskus-milczaca-odmowa.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 16.11.2015, str. B1

3 grudnia 2015

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa