+48 32 479 10 50

30 grudnia 2015

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 07-11.12.2015

  • Koszty zakwaterowania pracowników ze składkami

Zła wiadomość dla firm: koszty zakwaterowania pracowników są zwolnione z PIT, ale składki trzeba płacić. Niedawno sądy administracyjne uznały, że koszt zakwaterowania pracowników nie jest opodatkowany PIT. W uchwale z 10 grudnia br. Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie składek ubezpieczeniowych od rachunków za noclegi pracowników. Sąd Najwyższy uznał, że określone w art. 4 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pojęcie przychodu obejmuje wartość świadczeń z tytułu zakwaterowania pracowników i stanowi podstawę do naliczenia składek ZUS. W przepisach ubezpieczeniowych nie ma regulacji zwalniającej pracodawcę z obowiązku opłacania składek od kosztów wynikających z zakwaterowania pracowników poza ich miejscem stałego zamieszkania – wyjaśnił sąd. Orzeczenie SN ma niebagatelne znacznie dla tysięcy firm, których pracownicy nie siedzą w miejscu, tylko przebywają w delegacji.

Wyrok SN z dnia 10.12.2015 r. (III UZP 14/15)

Link do wyroku: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemID=910&ListName=Zagadnienia_prawne

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Kadry/312109863-Koszty-zakwaterowania-pracownikow-ze-skladkami—wyrok-Sadu-Najwyzszego.html?template=restricted

Źródło: Mateusz Rzemek, Rzeczpospolita 11.12.2015, str. C1

 

  • Korekta VAT bez zbędnych formalności

Fiskus przegrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym spór o obniżanie VAT przy zwrotach towarów. W rzeczonym wyroku NSA zgodził się ze stanowiskiem WSA, że przy zwrocie należności konsumentowi, który płacił kartą płatniczą, brak podpisu nabywcy na protokole zwrotu nie stanowi przeszkody do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Wyrok NSA z dnia 10.12.2015 r. (I FSK 1511/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2874B6685B

Link do artykułu: http://www.rp.pl/VAT/312119949-Przy-platnosci-karta-brak-podpisu-nie-pozbawi-obnizenia-VAT.html?template=restricted

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 11.12.2015, str. C6

 

  • Podstawy przyznania ulgi mogą się zmienić

Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej jest oceniane na dzień złożenia wniosku. Jeśli od tego czasu sytuacja podatnika uległa zmianie, to powinien on złożyć nowe pismo – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 grudnia br. (II FSK 2804/13).

Wyrok NSA z dnia 03.12.2015 r. (II FSK 2804/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A35C7E6B0C

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/910054,vat-ulgi-podatkowe.html

Źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna 09.12.2015, str. B2

 

  • Potrącenie podatku: liczy się to, gdzie fizycznie wykonano usługę

To, że siedziba płatnika znajduje się w Polsce, nie oznacza jeszcze obowiązku potrącenia 20-proc. daniny od dochodu zagranicznej firmy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Tydzień temu sąd kasacyjny doszedł do całkiem przeciwnego wniosku. W wyroku z 1 grudnia br. stwierdził, że to właśnie siedziba zlecającego usługę przesądza o konieczności potrącenia podatku u źródła (II FSK 2243/13). Od dłuższego już czasu poszczególne składy orzekające NSA różnią się w kwestii interpretacji pojęcia dochodów uzyskanych na terytorium RP.

Wyrok NSA z dnia 08.12.2015 r. (II FSK 2520/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/838FCD07FF

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/910046,potracenie-podatku.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 09.12.2015, str. B3

 

  • Faktury za obsługę wypłaty dywidendy nie dają odliczenia VAT

Faktury dokumentujące koszty związane z obsługą dywidendy nie dają prawa do odliczenia VAT – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny. NSA nie zgodził się, że sporne koszty mają charakter cenotwórczy. Jak podkreślił sąd, dywidenda jest wynikiem końcowym pewnej działalności. Nie można uznać, że zysk jako element, który pojawia się po zakończeniu rozliczenia, wpływa na cenę.

Wyrok NSA z dnia 08.12.2015 r. (I FSK 1193/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C84492CC5

Link do artykułu: http://www.rp.pl/VAT/312099963-Faktury-za-obsluge-wyplaty-dywidendy-nie-daja-odliczenia-VAT.html?template=restricted

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 09.12.2015, str. C4

 

  • Czy korekta kosztów dotyczy leasingu

Przepis nakazujący sankcyjną korektę kosztów stosuje się dopiero wtedy, gdy wydatek został prawidłowo rozpoznany jako koszt i zaliczony na zasadzie memoriałowej, ale nie zapłacono za niego we wskazanym terminie – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Wątpliwości w tej sprawie dotyczyły tego, czy art. 15b ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wykorzystywanych na podstawie umów leasingu finansowego składników majątku.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16.11.2015 r. (I SA/Gl 430/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9E190E3CF7

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312099988-Czy-korekta-kosztow-dotyczy-leasingu.html?template=restricted

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 09.12.2015, str. C4

 

  • Nie ma VAT od kar w programie „Parkuj i jedź”

Opłata za przekroczenie doby parkingowej nie jest opodatkowana VAT. Nie można uznać, że jest to wynagrodzenie za świadczenie usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 2 grudnia br. (III SA/Wa 493/15). W spornej sprawie chodziło o kary przewidziane w programie „Parkuj i jedź” realizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20.10.2015 r. (I SA/Ol 555/15) nieprawomocny.

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7AC529B06A

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/909553,vay-parkuj-i-jedz.html

Źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna 07.12.2015, str. B4

 

  • Ulga mieszkaniowa nie tylko dla właścicieli

Sądy stają po stronie podatników, którzy po sprzedaży nieruchomości w ciągu dwóch lat ponieśli wydatki na kupno nowej, ale nie sfinalizowali transakcji. To wystarczy, by nie zapłacili PIT – pisze Mariusz Szulc. W ten sposób skorzystają z ulgi mieszkaniowej i unikną daniny zarówno podatnicy, którzy w ciągu dwóch lat zapłacą deweloperowi zaliczkę, ale nie podpiszą w tym czasie aktu notarialnego, jak i ci, którzy za nową nieruchomość zapłacą dopiero pieniędzmi ze sprzedaży starej. Podstawą takiego twierdzenia są niedawne wyroki WSA w Olsztynie i Poznaniu. Zdaniem WSA w Olsztynie – ważny jest cel poniesienia wydatków, a nie definitywne przeniesienie własności nieruchomości. Tym samym finalizacja całej transakcji może nastąpić już po upływie dwóch lat od sprzedaży starej nieruchomości.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20.10.2015 r. (I SA/Ol 555/15) nieprawomocny.

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/422EB06D85

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/909573,wynagrodzenie-wyplacane-z-polski-wiec-i-podatek-powinien-byc-tu-potracony.html

Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna 07.12.2015, str. B1

 

  • Wynagrodzenie wypłacane z Polski, więc i podatek powinien być tu potrącony

Rezydent Iraku rejestrujący polskie leki za granicą zapłaci PIT w naszym kraju – orzekł NSA. Sprawa dotyczyła polskiej firmy farmaceutycznej, która zawarła umowę-zlecenie z Irakijczykiem. Miał on rejestrować produkowane przez nią leki w swoim kraju. Wątpliwości dotyczyły obowiązku potrącania w Polsce podatku u źródła od dochodów Irakijczyka. Stanowisko spółki zgodnie, z którym przychód uzyskiwany przez rezydenta Republiki Iraku nie jest osiągany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz jedynie pochodzi od spółki mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec czego nie mają w niniejszym przypadku zastosowanie przepisy art. 29 pkt 1 ustawy podatkowej, NSA uznał za nieprawidłowe. NSA wyjaśnił, że jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej, to w zasadzie przychód nie powinien być oderwany od źródła.

Wyrok NSA z dnia 01.12.2015 r. (II FSK 2243/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F5C347D758

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/909573,wynagrodzenie-wyplacane-z-polski-wiec-i-podatek-powinien-byc-tu-potracony.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 07.12.2015, str. B3

 

 

 

 

 

 

30 grudnia 2015

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa