+48 32 479 10 50

16 marca 2016

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 07-11.03.2016

 

 

  • Opłata za autostradę pokrywana przez pracownika nie będzie w całości kosztem spółki

Z orzeczenia NSA wynika, iż płaty za autostrady czy parkingi ponoszone przez pracowników w czasie podróży służbowych wynajętymi autami nie są w całości kosztem podatkowym spółki. Sąd uznał, że opłaty, o które pytała spółka, to nie inne wydatki, ale koszty używania, do których ma zastosowanie kilometrówka. Ograniczenie to nie odnosi się jedynie do wydatków poniesionych na uzyskanie możliwości używania auta.

Wyrok NSA z dnia 09.03.2016 r. (II FSK 1423/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/411F54EE72

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Kadry/303119933-Oplaty-za-autostrady-ponoszone-przez-pracownikow-nie-sa-kosztem-firmy.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 11.03.2016, str. C6

 

  • Sprzedaż kilkunastu działek nie musi być przychodem z działalności

Małżonkowie nabyli kilka działek, które następnie podzielili na mniejsze i sprzedali za pośrednictwem agencji nieruchomości. NSA w swoim wyroku stwierdził iż to do jakiego źródła w PIT należy zaliczać przychód ze sprzedaży działek, decydują okoliczności każdej sprawy. Nie ma uniwersalnego wzorca opodatkowania. Sąd wskazał że nawet sprzedaż kilkunastu działek nie jest wystarczającym powodem, aby zaliczyć przychód do działalności. Działań zmierzających do zbycia działek (np. ogłoszenia w internecie) ani zysku z transakcji nie należy – w ocenie NSA – automatycznie zaliczać do przychodów z działalności, jeśli podatnik zarządzał własnym majątkiem.

Wyrok NSA z dnia 09.03.2016 r. (II FSK 1423/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C9A6017B88

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/926903,sprzedaz-dzialek-przychow-dzialalnosc-gospodarcza.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 10.03.2016, str. C1

 

  • Zakończenie pracy w przedsiębiorstwie nie ma wpływu na obowiązki płatnika

Nawet jeżeli pracownik odchodzi z firmy, to ma ona obowiązek zmniejszyć zaliczkę na PIT za ostatni miesiąc zatrudnienia nie tylko o miesięczne koszty pracownicze, ale i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – zdecydował NSA. Tym samym zakwestionował stanowisko ministra finansów, który zmienił wcześniejszą, poprawną interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Wyrok NSA z dnia 08.03.2016 r. (II FSK 41/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/805F952E91

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/926892,pit-zakonczenie-pracy-a-obowiazki-platnika.htm

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 10.03.2016, str. B2

 

  • Pieniądze w zamian za weksel są z PCC

Sprawa zawisła przed NSA dotyczyła związku konkubentów, którzy wspólnie zamierzali kupić ziemię pod przyszłą budowę. Za całość zapłaciła konkubina, a konkubent wystawił jej weksel. NSA stwierdził, iż jeśli konkubent przekazuje partnerowi pieniądze na zakup nieruchomości, a w zamian jako zabezpieczenie dostaje weksel, to mamy do czynienia z typową pożyczką. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki, a nie od wystawienia weksla, jak zarzucał podatnik, trzeba zapłacić daninę.

Wyrok NSA z dnia 09.03.2016 r. (II FSK 55/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8B056F5702

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/926909,weksel-pozyczka-pcc.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 10.03.2016, str. B2

 

  • Same składki ZUS nie wystarczą do ulgi na dzieci

Jeżeli podatnik nie osiągnął przychodu opodatkowanego w Polsce, to nie ma prawa do ulgi na dzieci, choćby nawet opłacał w kraju składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – taka jest konkluzja interpretacji DIS w Bydgoszczy. Skoro podatnik nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej, to nie może skorzystać z ulgi na dzieci.

Interpretacja DIS w Bydgoszczy z dnia 23.02.2016 r. (ITPB2/4511-1087/15/RS)

Link do interpretacji: https://interpretacje-podatkowe.org/skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne/itpb2-4511-1087-15-rs

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/926400,pit-2015-zus-ulgi-podatkowe.html

Źródło: Agnieszka Pokojska, Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna 08.03.2016, str. B2

 

  • Wycieczki statkiem mogą być z VAT 8 proc.

NSA stwierdził, iż niezależnie od tego, czy rejs zostanie ostatecznie uznany za usługę transportową, czy rekreacyjną, w obu przypadkach może mieć zastosowanie preferencyjna stawka VAT. Jak stwierdził NSA, organy podatkowe, rozstrzygając sprawy dotyczące opodatkowania rejsów wycieczkowych, muszą również badać, czy zastosowanie nie powinna znaleźć stawka właściwa dla rekreacji w zakresie wstępu, czyli 8 proc.

Wyrok NSA z dnia 07.03.2016 r. (I FSK 1031/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3C157C7F4F

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/926438,vat-8-proc-wycieczki.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 08.03.2016, str. B3

 

  • Fiskus nie powinien pytać lekarzy, kto jest ich pacjentem

Imiona, nazwiska i adresy są objęte tajemnicą medyczną na tych samych zasadach, co informacje dotyczące przebiegu leczenia – zdecydował NSA. Sprawa dotyczyła lekarza, który odmawiał udostępnienia fiskusowi danych swoich pacjentów w celu przesłuchania ich by w ten sposób ustalić terminy wizyt oraz wysokość pobranych przez lekarza opłat. NSA zgodził się z lekarzem, że organ kontroli skarbowej dysponował wystarczającymi informacjami od NFZ, który to udostępnił dane o nieudokumentowanych przychodach i wyciągi z rachunków bankowych.

Wyrok NSA z dnia 04.03.2016 r. (II FSK 1452/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A4657D7A81

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/926447,fiskus-lekarze-pacjenci.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 08.03.2016, str. B3

 

  • Nie każdy wydatek z branżowym świętem będzie kosztem

Spór dotyczył wydatków poniesionych przez spółkę na kultywowanie wielowiekowej tradycji przez Spółkę, która organizowała obchody świąt branżowych, gdzie zaproszeni byli pracownicy i członkowie załogi na emeryturze, ich rodziny oraz władze lokalne i kontrahenci. Spółka argumentowała, iż organizacja obchodów leży w jej interesie, bowiem brak  obchodów skutkowałby spadkiem nastrojów i efektywności wśród pracowników. Zdaniem NSA jednak, nie wszystkie wydatki poniesione na święto branżowe dają firmie prawo do kosztów podatkowych. W spornych sprawach tylko przy wydatkach dotyczących pracowników i emerytów występuje uchwytny związek z przychodem. I choć tradycja rzecz święta, to w pozostałym zakresie się go nie dopatrzy.

Wyrok NSA z dnia 05.03.2016 r. (II FSK 3955-3956/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0B1E67D9B5

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303079986-Nie-wszystkie-wydatki-na-swieto-branzowe-daja-koszty.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 07.03.2016, str. C5

 

  • Odzież bez logo firmy to nie koszt

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się sprzedażą odzieży i akcesoriów. Spółka ta wdrożyła procedurę, zgodnie z którą pracownikom kadry menadżerskiej oraz biurowym zostaną udostępnione ubrania z aktualnej kolekcji, oznaczone logo spółki. Spółka chciała zaliczyć wydatki na zakup ubrań, udostępnianych pracownikom na okres 6 miesięcy, do kosztów uzyskania przychodów. Fiskus nie zgodził się z tym poglądem. NSA uznał, ze spółka mogłaby go zaliczyć do kosztów, jeśli wykazałaby, że ma związek z przychodami. Sąd zauważył, że w spornej sprawie ubrania pracowników nie miały cech charakterystycznych dla marki, takich jak krój, materiał, fason, kolor, deseń i nie były nawet oznaczone logo (powinno być ono umieszczone w sposób widoczny, aby mogło być dostrzeżone przez odbiorców – wtedy spełniałoby swoją reklamową funkcję).

Wyrok NSA z dnia 02.03.2016 r. (II FSK 3620/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BC9A2D2D90

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/926250,odziez-z-logo-koszt.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 07.03.2016, str. B4

 

16 marca 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa