+48 32 479 10 50

15 kwietnia 2016

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 04-08.04.2016

 

  • Można przyznać ulgę, a potem ją odebrać

Zdaniem NSA zmiana przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, która sprawiła, że część przedsiębiorców utraciła przyznane im wcześniej zwolnienia podatkowe, była dopuszczalna. Sąd uznał, że nie ma potrzeby zadania pytania w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd przywołał orzecznictwo TK potwierdzające, że w sytuacjach wyjątkowych i usprawiedliwionych mogą być ograniczane prawa nabyte.

Wyrok NSA z dnia 31.03.2016 r. (II FSK 90/14) prawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DB7103860B

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/932559,specjalne-strefy-ekonomiczne-mozna-przyznac-ulge-a-potem-ja-odebrac.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 04.04.2016, str. B4

 

  • Branża olejowa też ma prawo do błędu

Wyroki NSA z 30 marca mają ogromne znaczenie dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem olejami opałowych. Naczelny Sąd Administracyjny przełamał niekorzystną dla sprzedawców olejów opałowych linię orzeczniczą. W wyroku z 30 marca br. uznał, że nieistotne wady oświadczenia nabywcy nie wpływają na prawo do niższej stawki akcyzy. Dotychczas nie tylko organy celne, lecz także sądy nie pozwalały na stosowanie preferencyjnej stawki akcyzy na oleje opałowe, jeżeli w oświadczeniach składanych przez nabywców były braki, choćby nieistotne, albo gdy nie dało się ich uniknąć (np. PESEL nabywcy albo dokładnego adresu urządzenia do ogrzewania itp.).

Wyrok NSA z dnia 30.03.2016 r. (I GSK 247/14, I GSK 1493-94/14, I GSK 1498-99/14, I GSK 1500-1503/14) prawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2E852BEEB8

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/932552,nsa-nizsza-stawka-akcyzy-na-oleje-opalowe-braki-w-oswiadczeniu-nabywcy.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 04.04.2016, str. B2

 

  • Nauka pływania niekoniecznie z VATem

Podatnik świadczył usługi nauki pływania i zastosował do nich zwolnienie z podatku VAT jako usług edukacyjnych, Natomiast fiskus wskazał iż zgodnie z opinią GUS lekcje pływania stanowią działalność indywidualną trenerów, a tym samym nie podlegają pod wspomniane zwolnienie. NSA stwierdził w swoim wyroku , iż instruktor uczący pływać w wynajmowanym basenie świadczy usługę edukacyjną, która może korzystać ze zwolnienia. NSA w swoim rozstrzygnięciu odwołał się do orzecznictwa unijnego i szerokiego ujęcia definicji usług edukacyjnych. Jego zdaniem usługi nauki pływania mieszczą się w usługach edukacyjnych. A klasyfikacja PKWiU, na której oparł się sąd i fiskus, nie mogły być decydujące.

Wyrok NSA z dnia 31.03.2016 r. (I FSK 1565/14) prawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/36F06C9A86

Link do artykułu: http://www.rp.pl/VAT/304049968-Kiedy-nauka-plywania-z-23-proc-VAT.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 04.04.2016, str. C5

 

  • Tymczasowy obiekt budowlany a opłata targowa

Istotą sporu jest odpowiedź na pytanie, czy kiosk jest budowlą czy nie i czy należy się od niego opłata targowa czy podatek od nieruchomości. Zdaniem NSA tymczasowy obiekt budowlany może być budowlą, a w niniejszej sprawie urzędnicy nie mogą więc z góry założyć, że obiekty spółki nie podlegały podatkowi od nieruchomości. Fiskus będzie musiał się jeszcze raz zastanowić, czy tego rodzaju obiekty podlegają opłacie targowej czy nie.

Wyrok NSA z dnia 31.03.2016 r. (II FSK 1114/15) prawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7DB69FC439

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Firma/304059981-Tymczasowy-obiekt-budowlany-a-oplata-tarrgowa.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 05.04.2016, str. C4

  • Świadek nie jest nieodzowny, a postępowanie nie może się ciągnąć w nieskończoność

Sprawa zawisła przed sądem dotyczyła postępowania podatkowego w zakresie tzw. pustych faktur, czyli faktur dokumentujących fikcyjne czynności i wymierzenia podatnikowi podatku VAT do zapłaty. W tym postępowaniu organ stał na stanowisku, iż zebrany materiał dowodowy jest wystarczający i nie ma potrzeby poszukiwania świadków, by wydłużać nadmiernie prowadzone postępowanie. Zdaniem NSA, jeśli nie ma możliwości przesłuchania świadków, to trzeba poprzestać na dowodach, które są.

Wyrok NSA z dnia 04.04.2016 r. (I FSK 1865/14) prawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/61665507DB

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/933146,nsa-swiadek-dowody-firmy-przedsiebiorcy.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 05.04.2016, str. B3

 

  • Podatek od kosztów wyżywienia w podróży służbowej

Pracownik, któremu firma zapewnia wyżywienie w podróży służbowej, ma zwolnienie z PIT tylko do wysokości diet. W konsekwencji nadwyżka ponad limit diety jest przychodem dla pracownika. Zdaniem NSA spornego wydatku nie można „przerzucić” na pracodawcę, ponieważ są to wydatki związane ze stosunkiem pracy

Wyrok NSA z dnia 05.04.2016 r. (II FSK 416/14) prawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/881A4C1980

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304069976-PIT-od-pracownika-gdy-koszt-wyzywienia-w-podrozy-sluzbowej-przekracza-limit-diet.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 06.04.2016, str. C4

 

  • Bonifikata na mieszkanie jest bez PIT

Istota sporu sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie czy odstąpienie od zwrotu bonifikaty przez miasto jest nieodpłatnym świadczeniem. Matka podatniczki kupiła od miasta mieszkania i zapłaciła za nie cenę mniejszą niż rynkowa, ponieważ rada miasta udzieliła bonifikaty. Następnie lokal odziedziczyła córka i dokonała jego sprzedaży Sprzedała go, ale zrobiła to przed upływem 5 lat od nabycia, miasto mogło wobec tego wystąpić o zwrot bonifikaty. NSA uznał, iż jeśli miasto zrezygnuje ze zwrotu upustu na lokal, to jego wartość nie będzie dla właściciela nieodpłatnym świadczeniem, bo nie jest nim sama zniżka

Wyrok NSA z dnia 06.04.2016 r. (II FSK 278/14) prawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C0F12D6022

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/934238,nsa-bonifikata-na-mieszkanie-jest-bez-pit.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 07.04.2016, str. B1

 

  • Przejęcie działki ze wspólnego majątku to nie sprzedaż

Konkluzja wyroku NSA sprowadza się do stwierdzenia, iż żona mogła sprzedać swoją nieruchomość, którą przejściowo wniosła do majątku wspólnego i z niego wyłączyła, bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Innymi słowy choć od przejęcia działki z majątku małżeńskiego nie minęło pięć lat, jej sprzedaż nie będzie opodatkowana PIT. WSA oraz NSA podkreśliły fakt że wspólność ustawowa jest wspólnością bezułamkową. Nie można więc stwierdzić, że rozszerzając wspólność majątkową na prywatną nieruchomość, żona straciła własność połowy działki – a tym samym należy liczyć bieg okresu 5 letniego od nowa.

Wyrok NSA z dnia 06.04.2016 r. (II FSK 313/14) prawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AC44FC65CA

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Rodzina/304079880-PIT-przejecie-dzialki-ze-wspolnego-majatku-to-nie-sprzedaz.html#ap-2

Źródło: Mateusz Maj, Rzeczpospolita 08.04.2016, str. C4

 

  • Zwrot za adwokata bez VAT

Niedoliczanie do niezbędnych kosztów procesu podatku VAT jest zgodne  z konstytucją – orzekł Trybunał. Nie można przyjąć, że kiedy sąd przyznaje wygrywającemu zwrot wynagrodzenia pełnomocnika bez powiększenia o VAT, to nadmiernie ogranicza obywatelowi dochodzenie praw przed sądem – wyjaśnił TK. Konstytucja (prawo do sądu) nie gwarantuje bowiem zwrotu wszelkich kosztów poniesionych na dochodzenie roszczeń lub obronę praw.

Wyrok TK z dnia 06.04.2016 r. (SK 67/13) prawomocny

Link do wyroku: http://trybunal.gov.pl/s/sk-6713/

Link do artykułu: http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/304079928-TK-bez-zwrotu-VAT-dla-wygranej-strony-z-adwokatem-z-wyboru.html

Źródło: Marek Domagalski, Rzeczpospolita 08.04.2016, str. C3

 

15 kwietnia 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa