+48 32 479 10 50

28 marca 2014

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 r.

1 kwietnia 2014r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie możliwości odliczania podatku VAT od wydatków związanych z zakupem i użytkowaniem samochodów.

Zmiany dotyczą możliwości odliczenia VAT od samochodów poniżej 3,5 tony. Wysokość i tytuły odliczeń będą uzależnione przede wszystkim od tego, czy firmowy samochód będzie wykorzystywany tylko do celów służbowych, czy też zarówno służbowych jak i prywatnych.

Samochody o ładowności poniżej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej będą objęte pełnym odliczeniem VAT (100%) zarówno w zakresie zakupu samochodu i części, jego serwisu, jak i zakupu paliwa. W przypadku samochodów wykorzystywanych zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych, podatnik będzie mógł zastosować częściowe odliczenie VAT (50%) od zakupu samochodu, części i serwisu. Od 1 lipca 2015 r. odliczyć będzie można również połowę VAT-u z faktur za paliwo.

Zmiany są więc generalnie korzystne dla przedsiębiorców, ze względu na wprowadzenie odliczenia VAT-u od wartości zakupionego paliwa do samochodów osobowych (wcześniej takiej możliwości nie było). Nakładają jednak na podatników dodatkowe obowiązki.

Co do zasady każdy kupiony na firmę samochód osobowy będzie uznawany za wykorzystywany do celów zarówno prywatnych jak i służbowych. Odliczenie 50% podatku naliczonego nie będzie więc obwarowane żadnymi dodatkowymi obowiązkami.

Jeśli natomiast przedsiebiorca będzie chciał skorzystać z pełnego odliczenia, będzie musiał udowodnić, że używa samochodu tylko do celów prowadzonej działalności. Wynika to z faktu, że Ustawa o VAT po nowelizacji dzieli samochody wykorzystywane wyłącznie do działaności gospodarczej na dwie kategorie:

  • pojazdy, których wykorzystywanie do celów prywatnych jest wykluczone na podstawie zasad używania określonych przez przedsiebiorcę- podatnika (art. 86a ust. 4 pkt 1 uVAT)
  • pojazdy, których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów prywatnych jest nieistotne, m.in. pojazdy specjalne i specjalnym przeznaczeniu (art. 86a ust. 4 pkt 2 uVAT, szeroko opisane w art. 86a ust. 9 uVAT).

 

W pierwszym przypadków oznacza to konieczność prowadzenia szczegółowej ewidencji wykorzystania samochodu i powiadomienia właściwego urzędu skarbowego. W niektórych sytuacjach trzeba będzie również poddać samochód dodatkowemu badaniu technicznemu przez okręgowa stacje kontroli pojazdów. Tylko w wybranych wypadkach do wykluczenia użytku prywatnego wystarczy dokumentacja rejestracyjna samochodu.

Więcej na temat odliczeń VAT od samochodów służbowych napiszemy na naszym blogu.

Podstawa prawna:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 312)

 

28 marca 2014

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa