+48 32 479 10 50

22 lutego 2017

Wynagrodzenie należne spadkobiercom a koszty podatkowe

Wynagrodzenie należne spadkobiercom a koszty podatkowe

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2016 r.
(nr 1061-IPTPB1.4511.753.2016.1.KU), dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty ustalonej w ugodzie, podzielił zdanie wnioskodawcy uznając, że przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenie wypłacone spadkobiercom kontrahenta.

Właściciel firmy handlowo-usługowej zlecił podwykonawcy roboty budowlane związane z instalacją elektryczną. Podwykonawca zmarł na placu budowy, a należność wynikająca z tylko częściowego wykonania zlecenia miała być uregulowana do rąk spadkobierców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej (nie mieli więc możliwości wystawienia w zamian za zlecenie faktury lub rachunku). Zdaniem przedsiębiorcy wynagrodzenie to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a ugoda pozasądowa jest jedynym możliwym do uzyskania dokumentem potwierdzającym powstanie kosztu.

Zdaniem wnioskodawcy kwota zapłacona spadkobiercom jako wynagrodzenie stanowi koszt uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), a na podstawie § 13 pkt  5 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037) dokument ugody pozasądowej stanowi samoistny i samodzielny dowód księgowy, o ile posiadać będzie dane wymienione w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

 

Żródło

Interpretacja

 

22 lutego 2017

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa