+48 32 479 10 50

10 lipca 2014

Co dla podatników oznacza deregulacja zawodu doradcy podatkowego?

10 sierpnia zaczną obowiązywać kolejne przepisy deregulacyjne. Objęły one 91 zawodów w tym: doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Konsekwencji tych zmian dla przedsiębiorców jest kilka.

 

Księgi może poprowadzić każdy

Uwolnienie zawodów spowodowało uniezależnienie niektórych czynności dotychczas zarezerwowanych dla licencjonowanych księgowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych od konieczności posiadania odpowiednich certyfikatów.

Praktycznie każdy, będzie mógł np. usługowo prowadzić księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe i udzielać porad podatkowych. Ustawa zlikwidowała bowiem proces wydawania certyfikatu księgowego. i obwarowała tę usługę jedynie posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralnością za przestępstwa gospodarcze i księgowe, oraz posiadaniem ubezpieczenia OC.

 

Zawody zaufania publicznego

Zmiany w istotny sposób będą dotyczyły doradców podatkowych. Rozszerzony został katalog czynności doradcy podatkowego. Jednocześnie część z tych czynności (np. sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub odpłatna pomoc w ich wypełnianiu) nie będzie wymagała posiadania wpisu na listę doradców podatkowych.

Wyłączną domeną osób z uprawnieniami doradców podatkowych pozostanie natomiast reprezentowanie podatników, płatników i  inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w sądzie w sprawach z podatkowych, celnych i z zakresu egzekucji administracyjnej. Podniesie to rangę zawodu doradcy podatkowego wobec innych profesji prawniczych – adwokata i radcy prawnego, z którymi dzielą to uprawnienie.

 

Biegły rewident – wystarczy doświadczenie

Zliberalizowane zostały zasady zatrudniania biegłych rewidentów na umowę cywilnoprawną i zniesiono ograniczenia w zatrudnianiu pracowników naukowo-dydaktycznych. Kandydaci na biegłego rewidenta zostaną zwolnieni z egzaminu zawodowego w zakresie, w jakim zdali egzaminy uniwersyteckie. Praktykę i aplikację będzie można zaliczyć w drodze co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w dziedzinie rachunkowości, prawa i finansów.

Dodatkowo uelastyczniony został system obligatoryjnego doskonalenia zawodowego audytorów poprzez wprowadzenie nowych możliwości zaliczania tego doskonalenia, m.in. w ramach samokształcenia zawodowego.

 

Konsekwencje dla przedsiębiorców

W wyniku zmian przedsiębiorcy – podatnicy będą mieć większą swobodę wyboru usługodawcy. Można się również spodziewać, że ułatwienie dostępu do wymienionych zawodów wskutek zabiegania o klienta przez nowe biura rachunkowe i podatkowe wchodzące na rynek, spowoduje obniżenie średnich cen specjalistycznych usług, świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i podatników. Cena nie powinna być jednak najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze firmy prowadzącej zewnętrzną księgowość. Mając większy wybór, przedsiębiorcy będą musieli też z większą uwaga dokonywać tego wyboru, przede wszystkim zwrócić uwagę na polisę OC i wysokość sumy gwarancyjnej na jaką jest zawarta.

Dlaczego warto korzystać z usług doradców podatkowych z uprawnieniami i czy zawód doradcy podatkowego wyjdzie z cienia zawodów prawniczych? Piszemy o tym na naszym blogu.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768)

10 lipca 2014

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa