+48 32 479 10 50

22 października 2016

Niewypłacony zachowek = wyższy podatek

Niewypłacony zachowek = wyższy podatek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 kwietnia 2016 r. (II FSK 405/14) uznał, że tylko faktycznie wypłacona kwota zachowku może zostać uznana za dług, który wpływa na podstawę opodatkowania spadkobiercy. Spór dotyczył tego, czy niewypłacony zachowek wpływa na podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Do urzędu skarbowego wpłynęło zeznanie podatkowe o nabyciu spadku w którym wskazano zachowek. Osoba składająca zeznanie uznała, że wartość spadku powinna być pomniejszona o dług spadkowy (którym jest zachowek), jednak nie wskazała czy osoba uprawniona wystąpiła z roszczeniem o wypłatę zachowku. Decyzją z dnia 25 lutego 2013 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego nie uwzględnił kwoty zachowku, jako długu spadkowego. Organ wskazał, że we wskazanym przypadku nieuzasadnione byłoby obniżenie podstawy opodatkowania, jeżeli uprawniony do zachowku w ogóle z roszczeniem nie wystąpił. Za dług można uznać zasądzoną sumę pieniężną, a nie samo roszczenie o zasądzenie tej kwoty, czy hipotetyczną możliwość wystąpienia z roszczeniem w przyszłości. Decyzję naczelnika uchylił WSA w Gdańsku uznając, że sama możliwość żądania zachowku przesądza o powstaniu długu (wyrok oparty na orzeczeniu NSA z dnia 3 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 1906/11).

Wyrok w całości uchylił sąd kasacyjny podkreślając, że  WSA w Gdańsku oparł się na wyroku NSA, który nie jest jedynym poglądem dotyczącym omawianego stanu faktycznego. Sąd przychylił się do wykładni zawartej w wyroku z 28 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 558/12). Zgodnie z stanem prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 roku za dług spadkowy można uznać tylko zachowek wypłacony (art. 7 ust. 1-3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku od spadków i darowizn Dz. U. z 1983 r., Nr 45, poz. 207 z późn. zm.). Podstawę opodatkowania stanowi więc wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, według stanu faktycznego w dniu nabycia, według cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Opodatkowanie podatkiem od spadków i i darowizn jest związane z przyrostem majątku podatnika.

Tylko wypłacony zachowek jest długiem, który można obciążyć podatkiem od spadków i darowizn. Warto dodać, że otrzymujący zachowek uzyskuje przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik, który po uiszczeniu daniny od spadku musi wypłacić zachowek może wystąpić do urzędu o uchylenie bądź zmianę decyzji i uwzględnienie wypłaconego zachowku.

II FSK 405/14 – Wyrok NSA

Źródło

 

 

22 października 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa