+48 32 479 10 50

30 listopada 2016

Kontrola krzyżowa jako czynność sprawdzająca

Kontrola krzyżowa jako czynność sprawdzająca

24 października 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 3/16) dotyczącą kontroli krzyżowej kontrahenta podatnika w trakcie czynności sprawdzających. Podatnik wystąpił o zwrot części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni. Urząd kilkukrotnie przedłużał termin zwrotu powołując się na to, że w ramach weryfikacji powinien skonsultować się z zagranicznymi organami skarbowymi w sprawie kontrahentów podatnika.

Sporne było to, czy organy prowadząc tylko czynności sprawdzające wobec spółki mają prawo przedłużyć termin zwrotu podatku od towarów i usług do czasu zakończenia kontroli krzyżowych oraz czy w przypadku jego przedłużenia możliwe jest w ramach czynności sprawdzających żądanie  przedstawienia dokumentów od zagranicznych kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą  w celu sprawdzenia ich rzetelności i prawidłowości.

NSA rozstrzygając zagadnienie prawne, uznał za wiążący pogląd, że  urząd weryfikując zasadność zwrotu VAT podatnikowi w ramach czynności sprawdzających nie kontroluje jego kontrahenta. Kontrole krzyżowe zostały zaliczone w przepisach (art. art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze. zm.) do czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) z powodu braku dostatecznej precyzji prawodawcy. Kontrole powinny odbywać się w następnych fazach postępowania, np. w postępowaniu podatkowym, muszą być również powiązane z kontrolą lub postępowaniem podatkowym u podatnika, więc nie są możliwe w ramach czynności sprawdzających.

 

Źródło

Orzeczenie

 

 

30 listopada 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa