+48 32 479 10 50

15 stycznia 2014

GRUPA Leader rozszerza usługi o audyt finansowy

Badanie sprawozdań finansowych, finansowe audyty śledcze, optymalizacja organizacji księgowości w firmie oraz doradztwo biegłego rewidenta i doradcy podatkowego w procesach przekształceń przedsiębiorstw to najważniejsze usługi, o jakie od stycznia 2014 r. poszerzyła się oferta GRUPY Leader. Usługi wymagające kompetencji i uprawnień biegłego rewidenta będą realizowane w ramach nowo utworzonego działu audytu.

Stworzenie odrębnego pionu audytu to odpowiedź na zapotrzebowanie, jakie zgłaszali Klienci GRUPY Leader. Oczekiwali oni, że obok regularnej obsługi księgowej lub doradztwa podatkowego otrzymają dodatkowo w tym samym miejscu usługi poświadczające i controling finansowy pozwalający na usprawnienie rachunkowości w przedsiębiorstwie i zmniejszenie ryzyka nadużyć związanych z prowadzoną działalnością. Dział audytu powstał, by uniezależnić się w tym zakresie od zewnętrznych usługodawców, których wsparciem posiłkowała się dotychczas GRUPA Leader.

Działem Audytu kierował będzie Łukasz Zarzycki, biegły rewident, doradca podatkowy i syndyk z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw. Pod względem formalnym usługi audytorskie realizowane będą poprzez utworzoną w styczniu 2014. spółkę AUDIT Leader.

 

15 stycznia 2014

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa