+48 32 479 10 50

Audyty śledcze

Przeprowadzenie audytu śledczego służy eliminacji nielegalnych procederów, które mogą mieć miejsce w organizacji. Pozwala wykryć m.in. oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy oraz szereg innych niezgodności, które mogą zaburzyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wpłynąć negatywnie na jego dobry wizerunek.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, odpowiednie działania trzeba podjąć niezwłocznie.

Audyty

„Dzięki finansowemu audytowi śledczemu spółka zyskuje możliwość szerokiego spojrzenia na firmę i zachodzące w niej procesy. To niezwykle ważne dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać”.

Łukasz Zarzycki partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Kontakt do Twojego opiekuna:

Łukasz Zarzycki

partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Co robimy?

  • identyfikujemy słabe punkty procesów księgowych i organizacji przedsiębiorstwa,
  • gromadzimy dowody na potwierdzenie zaistniałych nadużyć w celu pociągnięcia do odpowiedzialności służbowej i/lub karnej wobec pracowników, służb księgowych firmy lub osób zarządzających,
  • dbamy o zabezpieczenie przedsiębiorstwa na wypadek podobnych lub innych nadużyć finansowych,
  • przygotowujemy praktyczne wskazówki mające na celu usprawnienie procesów księgowych.

Audyt śledczy pozwala wykryć nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nadużycia w dysponowaniu majątkiem spółki, oszustwa i malwersacje finansowe.

W ramach usługi specjaliści GLC rekomendują działania naprawcze, minimalizujące ryzyko i straty w firmie.

Dlaczego GLC?

  • wsparcie doświadczonych ekspertów o bardzo wysokich kompetencjach,
  • praktyczna znajomość skutecznych rozwiązań, które pomagają przedsiębiorstwu realnie ograniczyć skutki ewentualnych nieprawidłowości,
  • gwarancja zachowania pełnej poufności,
  • terminowość i stały kontakt.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

Łukasz Zarzycki

partner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski