+48 32 479 10 50

14 kwietnia 2014

Jak sobie radzić z problemem rajów podatkowych?

Artur Oleś i Bartosz Kubista, doradcy podatkowi GRUPY Leader znaleźli się w gronie prelegentów Śląskiej konferencji naukowej pn. „Szkodliwa konkurencja podatkowa” na Uniwersytecie Śląskim.

Celem konferencji jest szczegółowe omówienie przyczyn i konsekwencji podatkowych i gospodarczych szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. rajów podatkowych, czyli państw, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Będzie również okazją do przedstawienia przez Ministerstwo Finansów prognoz, praktyki i planów przeciwdziałania negatywnemu wpływowi tego zjawiska na polską gospodarkę.

Adresatami konferencji są przede wszystkim studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktycy prawa podatkowego i organów podatkowych. W gronie prelegentów znaleźli się m.in. Cezary Krysiak, dyrektor departamentu polityki podatkowej w Ministerstwie Finansów, Artur Oleś, zastępca dyrektora generalnego GRUPY Leader, doradca podatkowy, Bartosz Kubista, konsultant podatkowy w GRUPIE Leader oraz przedstawiciele takich firm doradczych jak KPMG oraz Deloitte.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła prof. zw. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Czas i miejsce: 15 kwietnia 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

14 kwietnia 2014

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski