+48 32 479 10 50

12 listopada 2014

GRUPA Leader uruchomiła Strefę Klienta online

GRUPA Leader uruchomiła Strefę Klienta – dostęp do danych rachunkowych i raportów bezpośrednio poprzez stronę internetową. Panel klienta jest ostatnim etapem realizacji projektu: „Wdrożenie systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych i informacji”, współfinansowanego ze środków unijnych.

Strefa Klienta dostępna jest dla podmiotów obsługiwanych przez GRUPĘ Leader w zakresie księgowości i kadr. Daje możliwość zalogowania się do dwóch funkcjonalności.

Moduł Enova 365 udostępnia online aktualną bazę księgową i kadrową przedsiębiorcy. Pozwala na prowadzenie ewidencji sprzedaży i magazynu oraz wystawianie faktur w tej samej bazie, w której prowadzone są księgi rachunkowe, a także automatyzuje przepływ danych.

Moduł Controlling Online otwiera dostęp do szerokiej bazy raportów i zestawień niezbędnych do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, m.in.:

  • bilansu aktualnego na ostatni dzień poprzedniego miesiąca (informacji o majątku firmy i źródłach jego finansowania),
  • informacji o rozrachunkach z kontrahentami – na ostatni dzień poprzedniego miesiąca rozliczeniowego,
  • rachunku zysków i strat,
  • wykresów – np. pokazujących jak kształtował się wynik finansowy, struktura zobowiązań publiczno-prawnych, przychody i koszty.

Zawiera zestawienie podatkowe – informację o podatkach należnych za dany miesiąc (podatek dochodowy od osób fizycznych, CIT, VAT) oraz składkach do ZUS. Pozwala na automatyczne generowanie umów i dokumentów wg uprzednio uzgodnionych szablonów np. umów o pracę i cywilnoprawnych, pełnomocnictw, wniosków urlopowych, kwestionariuszy osobowych, itp. Daje również możliwość uruchomienia funkcjonalności Workflow pozwalającej na śledzenie na bieżąco etapów realizacji procesu lub zadań w zdefiniowanych wcześniej projektach.

Zaletą Strefy Klienta jest dostęp do danych finansowych i kadrowych przedsiębiorstwa oraz danych i dokumentów rejestrowych firmy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Nie wymaga przy tym instalowania na komputerze czy urządzeniu mobilnym żadnego dodatkowego oprogramowania. Ułatwia przepływ danych księgowych i dokumentów przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

12 listopada 2014

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski