+48 32 479 10 50

27 czerwca 2014

GRUPA Leader realizuje IV etap projektu wdrożenia systemu informatycznego B2B

Wielozadaniowy, wydajny serwer, bezpieczniejsza baza danych, integracja z popularnym oprogramowaniem księgowym, automatyzacja wprowadzania i przetwarzania danych księgowych, większe możliwości rozliczania i raportowania transakcji, łatwiejszy kontakt z partnerami biznesowymi – to tylko niektóre z korzyści z wdrożenia w GRUPIE Leader systemu Enova.

Projekt: „Wdrożenie systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzacje wymiany danych i informacji” jest realizowany w GRUPIE Leader od 2012 r. W kolejnych etapach obejmował m.in.: zakup serwera oraz systemu bazodanowego, zakup innowacyjnego oprogramowania Enova umożliwiającego zastosowanie rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B, w tym modułów: Kadry i płace, Księga handlowa, Księga inwentarzowa, Handel, CRM oraz moduły dodatkowe: Elektroniczne wyciągi bankowe, Praca na wielu bazach, migrację danych z dotychczasowego do nowego system oraz konfigurację i wdrożenie powyższych modułów.

Na ostatnim etapie realizacji projektu stworzony zostanie panel „Controlling online”, dzięki któremu klienci będą mogli w dowolnej chwili i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu sprawdzić automatycznie generowane, spersonalizowane raporty na temat swojej firmy, odzwierciedlające aktualne dane zawarte w systemie księgowym oraz kadrowo-płacowym.

Wdrożenie wysokiej klasy systemu ERP Enova (rozwiązanie typu SaaS w formie Cloud Computing), usprawnia pracę zespołów projektowych w GRUPIE Leader (daje bieżący zdalny podgląd danych wszystkim członkom zespołu). Ułatwia to i przyspiesza obsługę księgową i kadrowo-płacową realizowaną przez GRUPĘ Leader.

Jednocześnie daje możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi Klientom-przedsiębiorcom bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów na własne oprogramowanie (jest ono udostępniane w ramach licencji GRUPY Leader). Automatyzuje pracę poprzez masowe wprowadzanie dokumentów w postaci plików lub zestawień danych. Współpracuje przy tym z narzędziami MS Office w szczególności MS Excel, zarówno od strony programu jak i samej bazy danych (łatwy eksport i import danych do dalszej analizy). Daje możliwość elektronicznego przesyłania informacji i deklaracji do urzędów skarbowych, przez co zmniejsza zaangażowanie pracowników przedsiębiorcy w przekazywanie dokumentacji i ogranicza ryzyko popełnienia błędów. System pozwala również m.in. na automatyczne rozliczanie transakcji walutowych z wyliczeniem i wyceną różnic kursowych.

Najważniejszą korzyścią jest jednak fakt, że Enova wspiera prowadzenie zaawansowanego controlingu i budżetowania pracy działu księgowości. Umożliwia dowolne konfigurowanie raportów zindywidualizowanych wg potrzeb przedsiębiorcy, w tym elementów sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, cash flow, informacji dodatkowej. Dzięki opcji generowania zaawansowanych zestawień i statystyk, usprawnia i doskonali proces zarządzania przedsiębiorstwem.

27 czerwca 2014

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski