+48 32 479 10 50

2 kwietnia 2015

Bezpłatne szkolenia dla pracowników i pracodawców 45+

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kursów i szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników i pracodawców powyżej 45 roku życia. Na jedną osobę można otrzymać nawet 11 tys. PLN.

 

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na:

  • badanie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie kursów i szkoleń ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od NNW w związku z podjętym kształceniem.

Co ważne kursy i szkolenia można zakupić w dowolnej instytucji lub firmie szkolącej.

 

Wysokość pomocy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorstw,
  • 80% kosztów kształcenia – dla pozostałych firm.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika tj. obecnie ok. 11 tys. PLN.

Środki z KFS stanowią pomoc de minimis.

 

W jaki sposób można skorzystać ze szkoleń dofinansowanych z KFS?

O dofinansowanie z KFS pracodawcy mogą się ubiegać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy, na terenie którego prowadzą działalność. Obecnie trwa wiosenny nabór wniosków o dotacje.

Zachęcamy do wykorzystania środków na podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie dziedzinie podatków, księgowości, kontrolingu i kadr pod okiem specjalistów GRUPY Leader i naszego partnera EISA SA. Nasi konsultanci pomagają wypełnić wniosek i wszystkie niezbędne dokumenty.

 

Pełną ofertę naszych szkoleń można znaleźć tutaj.

2 kwietnia 2015

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski