+48 32 479 10 50

AEO

Posiadacz świadectwa AEO korzysta z wielu ułatwień, m.in.:

 • podlega mniejszej liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów;
 • może skorzystać z priorytetowego przeprowadzania kontroli;
 • ma uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o kontroli przesyłki;
 • ma uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa;
 • może skorzystać z możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

Prawo dla biznesu

„Posiadanie statusu Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO nie jest obowiązkowe, ale stanowi przywilej znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów. Status AEO to swoisty znak jakości”.

dr Artur Oleś partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

Pomoc GLC w ramach projektu polega w szczególności na:

 • przygotowaniu podmiotu do procesu certyfikacji oraz audytu celnego;
 • przygotowaniu wniosku;
 • przeprowadzeniu badania mającego na celu ocenę, czy spółka spełnia określane w przepisach kryteria;
 • badaniu procedur wewnętrznych;
 • wsparciu w trakcie audytu celnego oraz w procesie przyznawania świadectwa przez organy celne.

Uchylanie się od opodatkowania, niezłożenie deklaracji albo nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania naraża przedsiębiorstwo na odczuwalne sankcje finansowe.

Specjaliści GLC skutecznie i profesjonalnie pomagają ograniczyć to ryzyko.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski