+48 32 479 10 50

Z czego żyje firma w czasie przerwy?

Zawieszenie działalności bywa fikcją – podejrzewa Ministerstwo Finansów. Dlatego na kontrole wyśle urzędników znienacka – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

W artykule na temat planowanych zmian w ordynacji wyborczej znalazł się komentarz Łukasza Zarzyckiego, Dyrektora Działu Audytu w GRUPIE Leader:

Przedsiębiorcy, którzy nie dotrzymali ustawowych warunków zawieszenia, np. wznowili działalność gospodarczą, a nie zgłosili tego do ewidencji działalności gospodarczej, muszą liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością za wykroczenie, ale przede wszystkim z odpowiedzialnością karną skarbową — mówi Łukasz Zarzycki.

Przestrzega też, że jeżeli przedsiębiorca dodatkowo nie prowadził ksiąg, to wtedy organ podatkowy ma prawo oszacować jego dochody i na tej podstawie określić wysokość podatku.

Źródło: „Puls Biznesu” z 30 września 2014 r., autor: Iwona Jackowska

Dobra optymalizacja podatkowa, to poprawa płynności finansowej przedsiębiorcy

Wywiadu ze Zbigniewem Maciejem Szymikiem dotyczącego podatków można było posłuchać w Radiu Opole.

Dyrektor Generalny GRUPY Leader podkreślał, że doradcy podatkowi tak jak przedsiębiorcy są zwolennikami przejrzystego prawa podatkowego.

„Dla nas wielkim problemem jest różna interpretacja przepisów podatkowych, czyli ich niejasność. Interpretacje są różne, często sprzeczne, a przedsiębiorca oczekuje od nas jednoznacznych odpowiedzi” ‑ mówił.

Zauważył również, że podatki nigdy nie będą na tyle łatwe, by przedsiębiorca mógł w pełni sam sobie z nimi poradzić, dlatego, że życie gospodarcze jest coraz bogatsze. „20 lat temu nikt nie myślał o tym, że będziemy handlować przez Internet ze Stanami Zjednoczonymi.

Teraz prowadzimy takie transakcje i musimy je prawidłowo rozliczyć we właściwym miejscu i… jak najpóźniej. Dobra optymalizacja podatkowa, to poprawa płynności finansowej przedsiębiorcy” – podkreślał Szymik.

 

Źródło: Radio Opole, autor: Janusz Maćkowiak

Przedsiębiorcy potrzebują stabilnego i przejrzystego prawa

O barierach w rozwoju polskiej przedsiębiorczości i rozwiązaniach, które mogą ją wspierać debatowali w Katowicach uczestnicy IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Największą przeszkodą w rozwoju polskich przedsiębiorstw jest niestabilne, szybko zmieniające się prawo oraz jego rozbieżne interpretacje – zauważają przedsiębiorcy biorący udział w katowickim Kongresie. Powoduje to brak równowagi otoczenia prawno-gospodarczego małych i średnich firm oraz zaburzenie komunikacji między instytucjami państwowymi a przedsiębiorcami. Bariery biurokratyczne, nieustanne podważanie uczciwości przedsiębiorców przez organy kontrolne i przewlekłość postępowań, zniechęcają do zakładania działalności gospodarczej, a podmioty już funkcjonujące niejednokrotnie doprowadzają na skraj upadłości.

Szczególnie mocno jest to widoczne w sferze podatkowej, o czym przekonywali uczestnicy panelu: Podatki jako bariera w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem m.in. Pedro Augusto Almeida Freire’y i Vincenta Farrugii, Członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Marka Firleja reprezentującego ministerstwo finansów oraz Zbigniewa Macieja Szymika, Artura Olesia, Łukasza Zarzyckiego i Bartosza Kubisty, doradców podatkowych GRUPY Leader:

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę m.in. na wielość i rozbieżność interpretacji podatkowych, zbyt częste zmiany w prawie podatkowym, które nie pozwalają dostosować się do nowej sytuacji zarówno przedsiębiorcom jak i profesjonalistom – doradcom podatkowym. Postulowali o większe zaufanie organów skarbowych do podatników, np. poprzez wprowadzenie instytucji zaufanego podatnika. Obecnie korzystając z własnych praw (np. prawa zwrotu podatku VAT), bardzo często są traktowani jak potencjalni przestępcy,

Podkreślali nieuzasadnioną przewlekłość postępowań kontrolnych i administracyjnych (nawet do kilku lat) i zamrażanie kwot nadpłaconych podatków przez fiskus, co jest zagrożeniem dla płynności finansowej przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach prowadzi podmioty do bankructwa. Zdaniem Dr Dagmary Dominik-Ogińskiej, Sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, rozwiązaniem problemu byłaby zmiana sposobu prowadzenia postępowań kontrolnych, poprzez ograniczenie skali kontroli, ich lepsze przygotowanie i współpracę służb kontroli skarbowej z policją.

W przypadku wątpliwości organów skarbowych co do zgodności poszczególnych transakcji z prawem, doradcy podatkowi postulowali ograniczenie wstrzymania zwrotu nadpłaconego podatku VAT tylko do kwestionowanej kwoty. Obecnie urzędy skarbowe najczęściej zamrażają nadpłacony VAT w całości.

W związku z zagrożeniem dla budżetów przedsiębiorstw, jakie niosą ze sobą zatory płatnicze, wnioskowali również o wprowadzenie metody kasowej w rozliczeniach podatku dochodowego przedsiębiorców lub ulgi na złe długi. Aktualnie przedsiębiorcy zmuszeni są płacić zaliczki na podatek dochodowy również od przychodów z transakcji za które jeszcze nie otrzymali zapłaty.

Pełna listę postulatów z dyskusji podatkowej uczestnicy debaty chcą złożyć na ręce ministra finansów i ministra gospodarki.

O Młodych Przedsiębiorcach z Kongresu MŚP – Maciej Szymik

Radio TOK FM relacjonując Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach wyemitowało wywiad ze Zbigniewem Maciejem Szymikiem na temat Manifestu Młodych Przedsiębiorców.

W programie Raport Gospodarczy odpowiadał on na pytania red. Aleksandry Dziadykiewicz dotyczące m.in. propozycji wprowadzenia tzw. kredytu podatkowego dla młodych przedsiębiorców.

„Ktoś, kto dopiero zakłada działalność nie jest w stanie przewidzieć skutków jej prowadzenia. Dlatego lepiej, żeby mógł wybrać formę opodatkowania po zakończeniu roku, wtedy, kiedy rzeczywiście wie, jaki osiągnął efekt” – tłumaczył Dyrektor Generalny GRUPY Leader.

Mówił również o propozycji całkowitego zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne studentów, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą oraz postulacie wprowadzenia kary upomnienia w przypadkach drobnych wykroczeń podatkowych zamiast natychmiastowego nakładania mandatów karno-skarbowych.

Audycję można odsłuchać w całości na stronie Radia TOK FM:

http://audycje.tokfm.pl/audycja/115

Źródło: Radio TOK FM, autor: Aleksandra Dziadykiewicz

Własny biznes: 5 rzeczy o których musisz pomyśleć

Firmę z Polsce, zwłaszcza jednoosobową działalność gospodarczą można założyć bardzo łatwo – w ciągu jednego dnia, w jednym okienku lub elektronicznie.

Równie łatwo jednak tę firmę stracić, o czym świadczy fakt, że aż 15% proc. zakładanych w naszym kraju przedsiębiorstw przeżywa na rynku zaledwie rok lub krócej, a tylko połowa więcej niż 4 lata.

Sukces firmy w dużej mierze zależy bowiem od tego, czy jesteśmy przygotowani do prowadzenia własnego biznesu: organizacyjnie, formalnie i psychologicznie.

Artykuł autorstwa Zbigniewa Macieja Szymika na ten temat opublikował portal Egospodarka.pl

http://www.praca.egospodarka.pl/115603,Wlasny-biznes-5-rzeczy-o-ktorych-musisz-pomyslec,1,46,1.html

Kamil Durczok w pociągu do… przedsiębiorczości

Z Głównego Dworca PKP w Katowicach do Sejmu RP? Taki pociąg wyruszył skoro świt w poniedziałek ze Śląska.

Na pokładzie znaleźli się przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy, którzy pojechali złożyć w Kancelarii Prezydenta RP Manifest Młodych Przedsiębiorców.

Relacja z Pociągu do przedsiębiorczości według Faktów TVN24 znajduje się tutaj:

http://fakty.tvn24.pl/fakty-ekstra,52/kamil-durczok-w-pociagu-do-przedsiebiorczosci,468254.html

Przedsiębiorcy: chcemy prostszych podatków i przyjaznych urzędników

Uproszczenie systemu podatkowego, przyspieszenie procesów sądowych i bardziej przyjazne traktowania przedsiębiorców przez urzędników.

To najważniejsze postulaty młodych biznesmenów zawarte z Manifeście Młodego Przedsiębiorcy.

Relację z prezentacji dokumentu w Warszawie zamieściło Polskie Radio.

Współtwórcami Manifestu są eksperci GRUPY Leader.

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1233744,W-Sejmie-o-Manifescie-Mlodego-Przedsiebiorcy

Nauka przedsiębiorczości w pociągu

Z Katowic do Warszawy ruszył pociąg do przedsiębiorczości, a w nim ponad setka młodych przedsiębiorców.

Przedstawią oni w sejmie swoje postulaty dotyczące ułatwienia działalności gospodarczej osobom młodym zawarte w Manifeście Młodego Przedsiębiorcy – relacjonowało Radio Katowice.

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,6593,Nauka-przedsiebiorczosci-w-pociagu.html#.VB1QIlex3w0

Reżim mikro – uproszczenia w rachunkowości dla małych jednostek z pełną księgowością

21 sierpnia 2014 r. opublikowana została najnowsza zmiana do ustawy o rachunkowości. Jej celem jest wprowadzenie ułatwień dla najmniejszych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Wprowadzone ułatwienia z pewnością poprawiają warunki wykonywania działalności gospodarczej i w znacznym stopniu przyczynią się do obniżenia kosztów przygotowywania sprawozdania finansowego, a także kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez najmniejsze podmioty

Jednostka mikro, czyli jaka?

Zmiany wymusiły wprowadzenie do ustawy o rachunkowości definicji małej jednostki, czyli jednostki mikro.

Do jednostek mikro zaliczane są między innymi:
1)      spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność), nie przekroczyły, co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2)      osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy,

– w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem nowych przepisów, czyli sporządzenie sprawozdania finansowego składającego się tylko z bilansu i rachunku zysków i strat zgodnie z nowym załącznikiem nr 4 do u.o.r. – bez sporządzania informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności.

Z jakich uproszczeń będą mogły skorzystać mikrojednostki?

Podmioty, które spełnią powyższe kryteria, będą mogły skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, jeżeli ich organ zatwierdzający podejmie decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego przy zastosowaniu przepisów przewidzianych dla jednostki mikro.

Podmioty, które skorzystają z tzw. reżimu mikro, będą mogły:

  • sporządzić bilans i rachunek zysków i strat w bardzo uproszczonej wersji (wg wzoru z nowego załącznika nr 4 do u.o.r.),
  • zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej (pod pewnymi warunkami),
  • zrezygnować ze sporządzania sprawozdania z działalności (pod warunkiem podania w informacji dodatkowej informacji dotyczących nabycia akcji (udziałów) własnych,
  • zrezygnować z wyceny aktywów i pasywów w wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia.

 Uproszczenia w sprawozdaniach były już wcześniej

Warto wspomnieć, że pewne możliwości stosowania uproszczeń są od dawana uregulowanych w ustawie o rachunkowości. Firmy, które spełniają kryteria do ich zastosowania, określone w art. 50 ust. 2 u.o.r. rzadko z nich jednak korzystają ‑ być może nie wiedząc o takiej możliwości.
Dlatego dla przypomnienia zamieszczam porównanie nowych uproszczeń dla jednostek mikro oraz uproszczeń dotychczasowych, które nie tracą mocy.

Uproszczenia dla jednostek mikro Sprawozdanie w formie uproszczonej
Kryteria skorzystania
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 1.500.000 zł 2.000.000 euro
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy 3.000.000 zł 4.000.000 euro
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 10 osób 50 osób
Uproszczenia
– bardzo skrócona wersja bilansu i rachunku zysków i strat wg wzoru z załącznika nr 4 do u.o.r.,- brak informacji dodatkowej,- brak sprawozdania z działalności,- zwolnienie z wyceny w wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia. – bilans i rachunek zysków i strat sporządzany wg wzoru z załącznika nr 1 do u.o.r., ale ograniczone do informacji oznaczonych literami i cyframi z pominięciem informacji, które nie występują,- obowiązek sporządzenia informacji dodatkowej (forma uproszczona).

Zmiany porządkowe

Pozytywnie należy ocenić również inne zmiany zawarte w nowelizacji ustawy o rachunkowości, między innymi wprowadzenie możliwości nieprowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro.
Do tej pory, zgodnie z literalnym brzemieniem przepisów ustawy o rachunkowości, podmioty zagraniczne bez względu na wielkość obrotów zobligowane były do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepis był zatem niezgodny z innymi regulacjami prawnymi i zasadą równości wobec prawa. Dzięki najnowszej nowelizacji u.o r. został, po fali krytyki, w końcu zmieniony. Tym samym powszechnie stosowana praktyka prowadzenia KPiR dla podmiotów zagranicznych, których obroty nie przekroczyły 1.200.000 euro jest w końcu zgodna z ustawą o rachunkowości.

Zmiany do zastosowania od razu

Omówione zmiany weszły w życie 5 września 2014 r. i dotyczą sprawozdań za rok obrotowy kończący się w tym dniu. To znaczy, że będzie można je zastosować, jeżeli sprawozdanie zostanie sporządzone np. za okres od dnia 1.10.2013 r. do dnia 31.10.2014 r.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski