+48 32 479 10 50

Jeśli nie fedrują to odpracują

Zbigniew Maciej Szymik na łamach Polski Dziennika Zachodniego zajął głos w sprawie świadczeń dla górników objętych przymusowym postojowym, spowodowanym ograniczeniem wydobycia węgla w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Źródło: „Polska Dziennik Zachodni” z 24 kwietnia 2014 r., autor Maciej Wroński

Mała firma – ALL INCLUSIVE #3

Zapowiedź trzecich już warsztatów w ramach Programu Młody Przedsiębiorca w nowoczesnym mieści ukazała się w serwisie Pierwszy Milion należącym do magazynu biznesowego „Forbes”.

Osobą prowadzącą warsztaty jest Zbigniew Maciej Szymik, współtwórca i dyrektor generalny GRUPY Leader, zespołu kancelarii w Katowicach zajmujących się obsługą przedsiębiorstw m.in. w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego.

http://pierwszymilion.forbes.pl/mala-firma-all-inclusive-3-zus-i-podatki,artykuly,175024,1,1.html

Dlaczego warto płacić faktury w terminie?

Aż 75% faktur w Polsce jest regulowanych po terminie, ponad 12% ma opóźnienie w płatnościach większe niż 3 miesiące. Zatorom płatniczym miały przeciwdziałać m.in. przepisy podatkowe wprowadzone w 2013 r. Problem w tym, że nowelizacje nie odniosły spodziewanego efektu.

Spowodowały za to poważne konsekwencje dla podatników, które w pewnych sytuacjach mogą spowodować jeszcze większe trudności z zachowaniem przez nich płynności finansowej.

Przedsiębiorcy, na skutek przepisów, które zastosować można tylko w teorii, przede wszystkim zapłacą podatek od towarów lub usług sprzedanych klientowi mimo, iż sami nie otrzymali zapłaty. Dodatkowo mogą jeszcze zapłacić podwójny podatek za usunięte z kosztów, niezapłacone towary, jeśli nie będą potrafili wyodrębnić ich w spisie z natury robionym na koniec roku.
Nie zawsze jest tak, że nie płacimy za towary dlatego, że chcemy dłużej zatrzymać gotówkę. Bardzo często jej nie mamy, bo nie otrzymaliśmy należności od naszych własnych kontrahentów. Dlatego próbując odpowiedzieć na pytanie: dlaczego warto płacić swoje zobowiązania w terminie, chcę się skupić nie na opisywanych często aspektach związanych z etyką biznesową oraz wiarygodnością na rynku, ale twardych, finansowych argumentach.

Względy podatkowe

Towar lub materiał niezapłacony nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Jeśli w trakcie roku podatkowego nie zapłacimy za niego w terminie, to w następnym miesiącu trzeba go wyksięgować z kosztów, co automatycznie podnosi podatek.
O jakim terminie mowa? 30 dni od daty upływu terminu płatności – w przypadku zwykłych faktur i rachunków oraz 90 dni od daty zaliczenia kwoty wynikajacej z faktury do kosztów uzyskania przychodów, jeśli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni.
Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływają wymienione terminy. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały skorygowane koszty.

Koszty prowadzenia ewidencji

Jak wspomniałem wyżej przeterminowane niezapłacone faktury trzeba wyksięgować z ewidencji. Wymaga to dodatkowych czynności księgowych, które muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami. A to kosztuje. Dodatkowy czas na korekty w księgach rachunkowych musi poświęcić księgowa lub, w przypadku małych firm, sam właściciel. W przypadku dużych przedsiębiorstw, korzystających z outsourcingu usług księgowych, trzeba zapłacić za dodatkowe godziny pracy biura rachunkowego. W zależności od sposobu płatności za taką usługę jedna przeterminowana faktura może nas kosztować dodatkowo nawet kilkadziesiąt złotych.

Koszty związane z rozliczeniem roku podatkowego

Mniejsze firmy, które rozliczają się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą mieć dodatkowo kłopot z rozliczeniem dochodu w całym roku podatkowym. W ich przypadku koszty uzyskania przychodu w PIT przedsiębiorców, są obliczane w oparciu o spis z natury dokonywany na początek i koniec roku.

Począwszy od 2013 r. należało w nim wskazać, za które towary w magazynie lub na sklepie nie została uiszczona należność i zgodnie z tym obliczyć koszty za cały rok 2013. Żeby zrobić to prawidłowo, trzeba szczegółowo prześledzić wszystkie płatności za wszystkie towary podlegające spisowi z natury. Następnie wyodrębnić w spisie z natury wartość towarów, które nie zostały zapłacone i o które wcześniej skorygowano (pomniejszono) koszty uzyskania przychodu. Brak takiego wyodrębnienia spowoduje, że towary te po raz drugi zostaną wyksięgowane z kosztów uzyskania przychodu za rok 2013. W rezultacie przedsiębiorca zapłaci zawyżony podatek dochodowy.

Oczywiście powiązanie konkretnych towarów z terminem zapłaty faktury za ich dostawę nie musi być trudne… o ile przedsiębiorstwo prowadzi szczegółową ewidencję magazynową wszystkich towarów, powiązaną z systemem rozliczeń podatkowych w obszarze kosztów według przepisów obowiązujących od początku 2013 r. Jednak programy komputerowe, które ewidencjonują zapłatę za towar posiada tylko ok. 10% firm z małą księgowością.

W pozostałych przypadkach wymaga to ogromnych nakładów pracy. A to znowu oznacza dodatkowe koszty czasu pracy pracowników zaangażowanych w szczegółowy remanent, księgowości lub samego właściciela.

Nieopłacone faktury mogą wprowadzić zamęt w PIT

Tylko 10 proc. firm z uproszczoną księgowością ma programy do ewidencjonowania opłaconych faktur napisał „Puls Biznesu”.

Z tego powodu w zeznaniach podatkowych za ubiegły rok przedsiębiorcy mają problemy z rozliczeniem kosztów uzyskania przychodów wynikających z nieterminowo opłaconych faktur za towary.

Sytuacje komentuje Zbigniew Maciej Szymik, dyrektor generalny GRUPY Leader, doradca podatkowy.

Źródło: „PULS Biznesu” z 14 kwietnia 2014 r. nr 71/2014, autorka: Iwona Jackowska

Nieprzyjemna niespodzianka kosztowa

Małe sklepy z bogatą ofertą towarów mogą przy rocznym rozliczeniu zapłacić zawyżony podatek dochodowy, informuje dziennik „Rzeczpospolita”.

Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnia w artykule Pawła Rochowicza Zbigniew Maciej Szymik, dyrektor generalny GRUPY Leader, doradca podatkowy.

Źródło: „Rzeczpospolita” z 14 kwietnia 2014 r., autor Paweł Rochowicz

Zaliczki od firm do korekty

Podatki: Tylko dwa tygodnie i kilka dni zostało na rozliczenie PIT za 2013 r. To także czas na skorygowanie już złożonych zeznań, bez przykrych skutków.

O tym, jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy i jak się ustrzec konsekwencji wpłacenia zaliczki na podatek za grudzień po terminie, mówi na łamach „Pulsu Biznesu” Zbigniew Maciej Szymik, dyrektor generalny GRUPY Leader.

Źródło: „PULS Biznesu” z 11 kwietnia 2014 r. nr 71/2014, s. 12, autorka: Iwona Jackowska

Przeterminowane faktury spowodują błędy w rocznych PIT-ach przedsiębiorców

Z szacunków ekspertów GRUPY Leader wynika, że nawet 40% przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów może popełnić błędy w PIT-ach za 2013 r.

Powodem jest niewłaściwe księgowanie kosztów wynikających z faktur za towary i materiały, które zostały zapłacone po terminie. Informację na ten temat z wypowiedzią Zbigniewa Macieja Szymika opublikował serwis Inwestycje.pl

http://inwestycje.pl/podatki/Przeterminowane-faktury-spowoduja-bledy-w-rocznych-PIT-ach-przedsiebiorcow;229895;0.html

Jak dokumentować wykorzystanie samochodu do celów prowadzonej działalności, by odliczyć pełny VAT?

Samochody – zarówno ciężarowe  jak i osobowe – wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, dają przedsiębiorcy prawo pełnego odliczenia VAT zarówno przy zakupie auta, jak i przy wydatkach związanych z jego użytkowaniem.

W przypadku samochodów powyżej 3,5 tony sprawa jest prosta – by odliczyć pełny naliczony w fakturach VAT, nie potrzeba żadnych dodatkowych zabiegów. Sprawa się komplikuje, gdy firma posiada samochód o mniejszej ładowności.

Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług1 podzieliły samochody wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą na dwie grupy, odnosząc się do ich konstrukcji:

1. Pierwsze to takie, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że inne użycie jest nieistotne (wynika to z dowodu rejestracyjnego lub dodatkowego badania w stacji kontroli pojazdów).

2. Drugie to takie, na użytkowanie których do celów prywatnych nie powalają zasady ustalone przez przedsiębiorcę-podatnika (choć technicznie jest to możliwe).

W tym miejscu chciałbym się skoncentrować tylko na tej drugiej grupie – pojazdach, których użycie dla celów wyłącznie służbowych warunkowane jest zasadami panującymi w przedsiębiorstwie.
Żeby w ich przypadku skorzystać z pełnego odliczenia VAT należy spełnić dwa warunki:

 • zgłosić samochód we właściwym urzędzie skarbowym,
 • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która ma wykluczyć użytkowanie prywatne.

Co musi zawierać „kilometrówka“ na potrzeby VAT?

Zakres ewidencji przebiegu pojazdu określony w ustawie o VAT2 jest dość szczegółowy i różni się od kilometrówki prowadzonej dla celów związanych z rozliczeniem podatku dochodowego. Prawidłowo prowadzona musi zawierać:

 • numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu;
 • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Zakres wpisu oraz osoba, która będzie zobowiązana do jego sporządzenia będą zależały od tego, czy samochód zostanie udostępniony pracownikowi, czy osobie niebędącej pracownikiem podatnika:

Udostępnienie pracownikowi

Udostępnienie osobie niebędącej pracownikiem

1)     kolejny numer wpisu,

2)     datę i cel wyjazdu,

3)     opis trasy (skąd – dokąd),

4)     liczbę przejechanych kilometrów,

5)     imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem.

1)     kolejny numer wpisu,

2)     datę i cel udostępnienia pojazdu,

3)     stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,

4)     liczbę przejechanych kilometrów,

5)     stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,

6)     imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Sporządza go osoba kierująca pojazdem i jest potwierdzany przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem Jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd.

Ewidencja przebiegu pojazdu musi być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności3.

Jak zgłosić samochód w Urzędzie Skarbowym?

Kolejnym warunkiem odliczenia pełnej wartości VAT od zakupu i wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego będzie złożenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informacji o tym pojeździe (formularz VAT-26). Trzeba to zrobić w terminie 7 dni od dnia, w którym firma poniesie pierwszy wydatek związany z tym samochodem. Jeśli przedsiębiorca przekroczy ten termin, samochód z automatu traktowany jest jak wykorzystywany zarówno dla celów służbowych jak i prywatnych – do daty zgłoszenia.
Zmianę w sposobie użytkowania samochodu trzeba zgłosić
Przywilej odliczenia pełnego VAT-u od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu do celów związanych z działalnością gospodarczą można łatwo stracić. Wystarczy raz skorzystać z pojazdu niezgodnie z założonym służbowym przeznaczeniem.
W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik ma obowiązak zaktualizować informację w Urzędzie Skarbowym najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany4.
Zgłoszenie niezgodne z prawdą grozi karą grzywny do 720 stawek dziennych5.

Przypisy:

 1. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 312)
 2. (art. 86a ust. 7 uVAT)
 3. (art. 86a ust. 6 uVAT)
 4. (art. 86a ust. 14 uVAT).
 5. sankcja karna z art. 56a kodeksu karno skarbowego.

GRUPA Leader zmienia wizerunek i stawia na kompleksowy outsourcing usług dla biznesu

Informację o marce GRUPA Leader, pod którą od marca działają kancelarie TAX Leader, LAW Leader, KSK Leader i Audit Leader opublikował Portal Gazeta.pl.

Artykuł wspomina o rebrandingu firmy, nowych usługach GRUPY Leader dla przedsiebiorców i partnerów branżowych oraz blogu eksperckim Easy Business.

http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,117384,15747740,GRUPA_Leader_zmienia_wizerunek_i_stawia_na_kompleksowy.html

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski